Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2017–2020

Suomen talouden ennuste vuosille 2017–2020 joulukuussa 2017.

Tässä esitetyt luvut voivat poiketa hieman Euroopan keskuspankin 28.12.2017 julkaisemista luvuista, koska Suomen Pankin luvut sisältävät 30.11.2017 jälkeen päivitettyä tietoa kansantalouden kehityksestä.

Joulukuu 2017

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT     
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2016 2017e  2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,9 3,1 2,5 1,6 1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 4,4 2,2 3,4 2,9 2,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 1,3 8,4 3,8 3,5 3,0
Yksityinen kulutus 1,8 1,9 1,8 1,3 1,2
Julkinen kulutus 1,2 0,5 0,7 0,1 0,4
Yksityiset kiinteät investoinnit 7,9 11,2 5,8 3,2 2,5
Julkiset kiinteät investoinnit 3,9 –1,1 3,3 –0,5 1,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2016 2017e  2018e 2019e 2020e
BKT, määrän prosenttimuutos 1,9 3,1 2,5 1,6 1,4
Nettovienti –1,2 2,2 0,2 0,2 0,1
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 2,8 3,1 2,4 1,3 1,3
Siitä: Kulutus 1,3 1,2 1,1 0,7 0,7
         Investoinnit 1,5 1,9 1,2 0,6 0,6
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,4 –2,2 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähde: Suomen Pankki.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 113,4 114,9 116,9 118,5 120,8
  0,9 1,3 1,8 1,4 1,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 97,6 101,3 103,6 105,9 107,8
  –2,8 3,8 2,2 2,2 1,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 101,2 104,2 107,1 109,0 111,1
  –1,9 3,0 2,8 1,8 1,9
Yksityinen kulutus 111,5 112,4 113,8 115,5 117,3
  0,9 0,8 1,2 1,5 1,5
Julkinen kulutus 113,3 111,5 113,1 114,7 117,7
  0,0 –1,6 1,5 1,4 2,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 111,1 113,4 115,8 117,9 120,4
  1,5 2,0 2,1 1,8 2,2
Julkiset kiinteät investoinnit 111,5 113,5 116,0 118,5 121,1
  1,1 1,8 2,2 2,2 2,1
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 103,7 102,9 103,4 103,0 103,0
  1,0 –0,8 0,5 –0,5 0,1
Lähde: Suomen Pankki.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 215 615 225 200 235 104 242 162 250 380
  2,9 4,4 4,4 3,0 3,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 78 616 83 412 88 165 92 788 97 059
  1,5 6,1 5,7 5,2 4,6
Kokonaistarjonta 294 231 308 612 323 269 334 950 347 439
  2,5 4,9 4,7 3,6 3,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 75 967 84 847 90 473 95 293 99 995
  –0,6 11,7 6,6 5,3 4,9
Kulutus 170 771 173 468 178 307 182 671 187 819
  2,3 1,6 2,8 2,4 2,8
Yksityinen kulutus 119 056 122 327 126 050 129 625 133 192
  2,8 2,7 3,0 2,8 2,8
Julkinen kulutus 51 715 51 141 52 257 53 046 54 626
  1,2 –1,1 2,2 1,5 3,0
Kiinteät investoinnit 46 423 51 577 55 519 58 007 60 633
  8,7 11,1 7,6 4,5 4,5
Yksityiset kiinteät investoinnit 37 860 42 955 46 423 48 753 51 070
  9,5 13,5 8,1 5,0 4,8
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 563 8 623 9 096 9 254 9 563
  5,1 0,7 5,5 1,7 3,3
Varastojen muutos ja tilastovirhe 1 070 –1 280 –1 031 –1 021 –1 008
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,0 –0,8 0,1 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 294 231 308 612 323 269 334 950 347 439
  2,5 4,9 4,7 3,6 3,7
Kotimainen kokonaiskysyntä 218 264 223 765 232 796 239 657 247 443
  3,6 2,5 4,0 2,9 3,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

5. HUOLTOTASE, % BKT:stä     
Käyvin hinnoin          
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 36,5 37,0 37,5 38,3 38,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 35,2 37,7 38,5 39,4 39,9
Kulutus 79,2 77,0 75,8 75,4 75,0
Yksityinen kulutus 55,2 54,3 53,6 53,5 53,2
Julkinen kulutus 24,0 22,7 22,2 21,9 21,8
Kiinteät investoinnit 21,5 22,9 23,6 24,0 24,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 17,6 19,1 19,7 20,1 20,4
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,0 3,8 3,9 3,8 3,8
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,5 –0,6 –0,4 –0,4 –0,4
Kokonaiskysyntä 136,5 137,0 137,5 138,3 138,8
Kotimainen kokonaiskysyntä 101,2 99,4 99,0 99,0 98,8
Lähde: Suomen Pankki.     

 

6. KESKEISET HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 100,4 101,2 102,3 103,8 105,3
  0,4 0,8 1,1 1,4 1,5
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 100,4 101,1 102,1 103,5 105,0
  0,4 0,7 1,0 1,3 1,5
Yksityisen kulutuksen hinta 111,5 112,4 113,8 115,5 117,3
  0,9 0,8 1,2 1,5 1,5
Yksityisten investointien hinta 111,1 113,4 115,8 117,9 120,4
  1,5 2,0 2,1 1,8 2,2
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 101,2 104,2 107,1 109,0 111,1
  –1,9 3,0 2,8 1,8 1,9
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 97,6 101,3 103,6 105,9 107,8
  –2,8 3,8 2,2 2,2 1,8
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 113,3 113,8 115,5 117,1 119,0
  1,0 0,4 1,5 1,4 1,6
   Yksityinen sektori 112,8 113,7 115,4 117,0 118,7
  1,3 0,8 1,5 1,4 1,4
   Julkinen sektori 115,3 113,9 115,6 117,2 120,3
  –0,3 –1,2 1,5 1,4 2,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Koko talous          
   Ansiotaso 0,9 0,2 2,3 2,3 2,4
   Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,0 –0,6 1,3 2,0 2,8
   Yksikkötyökustannukset –0,5 –2,8 –0,4 1,0 1,7
   Tuottavuus työllistä kohti 1,5 2,3 1,8 1,1 1,1
Lähde: Suomen Pankki.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74–vuotiaat          
Työlliset 2 447 2 466 2 485 2 498 2 507
  0,4 0,8 0,8 0,5 0,4
Työttömät 236 232 220 214 206
  –6,4 –1,8 –4,8 –3,0 –3,5
Työvoima 2 683 2 698 2 705 2 712 2 713
  –0,2 0,5 0,3 0,3 0,0
Työikäinen väestö, 15 – 64–vuotiaat 3 463 3 452 3 445 3 438 3 432
  –0,4 –0,3 –0,2 –0,2 –0,2
Työvoimaosuus, % 65,3 65,5 65,5 65,5 65,6
Työttömyysaste, % 8,8 8,6 8,2 7,9 7,6
Työllisyysaste, 15 – 64–vuotiaat, % 68,7 69,3 69,9 70,4 70,7
Lähde: Suomen Pankki.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
% BKT:stä     
Julkisyhteisöjen tulot 54,0 52,3 50,9 50,7 50,8
Julkisyhteisöjen menot 55,8 53,4 52,3 51,7 51,5
Julkisyhteisöjen perusmenot 54,7 52,5 51,5 50,9 50,7
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,8 –1,1 –1,4 –1,0 –0,7
Valtion nettoluotonanto –2,7 –2,1 –2,0 –1,3 –0,8
Kuntien nettoluotonanto –0,4 –0,2 –0,5 –0,6 –0,6
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema –0,7 –0,2 –0,6 –0,2 0,1
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 63,1 61,8 61,3 61,4 60,8
Valtion velka 47,5 46,9 46,9 46,8 46,1
Kokonaisveroaste 44,1 42,9 41,7 41,6 41,7
Käyvin hinnoin, mrd. euroa     
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –3,8 –2,6 –3,4 –2,5 –1,8
Valtion nettoluotonanto –5,8 –4,8 –4,8 –3,2 –2,1
Kuntien nettoluotonanto –0,9 –0,5 –1,1 –1,4 –1,5
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9 2,7 2,5 2,2 1,8
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 136,0 139,2 144,2 148,7 152,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 76,0 84,8 90,5 95,3 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 78,6 83,4 88,2 92,8 97,1
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) –2,6 1,4 2,3 2,5 2,9
% BKT:stä –1,2 0,6 1,0 1,0 1,2
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 2,2 1,2 0,4 0,4 0,5
Tulonsiirrot, netto –2,5 –2,6 –2,8 –2,8 –3,0
Vaihtotase, netto –3,0 –0,3 0,0 0,1 0,4
Nettoluotonanto, % BKT:stä     
Yksityinen sektori 0,4 1,1 1,4 1,1 0,9
Julkinen sektori –1,8 –1,1 –1,4 –1,0 –0,7
Vaihtotase, % BKT:stä –1,4 0,0 0,0 0,0 0,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2016 2017e 2018e 2019e 2020e
3 kk:n euribor1 –0,3 –0,3 –0,3 –0,1 0,1
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,9 1,8 1,9 2,0 2,2
Lainakannan keskikorko2 1,5 1,4 1,4 1,5 1,7
Talletuskannan keskikorko3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
10 vuoden obligaatiokorko1 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.     
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili- ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset). 
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.     
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2016 2017e 2018e  2019e 2020e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Koko maailma 3,0 3,6 3,6 3,6 3,5
Yhdysvallat 1,5 2,3 2,5 2,2 1,9
Euroalue 1,8 2,4 2,3 1,9 1,7
Japani 1,0 1,5 1,0 0,7 0,1
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Koko maailma 2,0 5,5 4,5 4,2 3,8
Yhdysvallat 1,3 3,5 4,8 5,2 4,3
Euroalue 4,7 5,1 5,2 4,4 3,9
Japani –2,3 2,6 3,0 3,7 2,0
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Suomen vientimaiden tuonti 120,9 127,1 132,4 137,7 142,7
  2,3 5,1 4,2 4,0 3,6
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 105,9 110,5 113,5 116,0 118,6
  –2,1 4,3 2,8 2,2 2,2
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 100,3 106,4 109,3 111,8 114,2
  –4,7 6,1 2,7 2,2 2,2
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 97,3 118,3 120,8 124,3 129,8
  –2,8 21,6 2,1 2,9 4,4
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 44,0 54,3 61,6 58,9 57,3
  –15,9 23,3 13,4 –4,3 –2,7
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1, 2 104,1 102,3 102,3 102,3 102,3
  2,7 –1,7 0,0 0,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,11 1,13 1,17 1,17 1,17
  –0,2 1,9 4,1 0,0 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.     
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi–maaliskuu 1999 = 100.     
Lähde: Suomen Pankki.     

 

13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2017 ennuste
  2017e 2018e 2019e 2020e
BKT, prosenttimuutos 3,1 2,5 1,6 1,4
kesäkuu 2017 2,1 1,7 1,4  
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 0,8 1,1 1,4 1,5
kesäkuu 2017 0,8 1,0 1,3  
Vaihtotase, % BKT:stä 0,0 0,0 0,0 0,2
kesäkuu 2017 –1,2 –0,9 –0,8  
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä –1,1 –1,4 –1,0 –0,7
kesäkuu 2017 –2,4 –2,2 –2,0  
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 61,8 61,3 61,4 60,8
kesäkuu 2017 65,1 66,1 66,8  
Työttömyysaste 8,6 8,2 7,9 7,6
kesäkuu 2017 8,6 8,2 8,1  
Lähde: Suomen Pankki.    

 

Takaisin ylös