Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2018–2020

Suomen talouden ennuste vuosille 2018–2020 kesäkuussa 2018.

Kesäkuu 2018

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 2,1 2,6 2,9 2,2 1,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,7 3,5 3,1 2,8 2,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 3,5 7,8 5,1 3,9 3,1
Yksityinen kulutus 1,8 1,6 2,3 1,9 1,6
Julkinen kulutus 1,8 1,3 0,6 0,1 0,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 7,8 8,4 4,2 3,3 2,5
Julkiset kiinteät investoinnit 5,8 –2,9 2,2 0,5 0,4
Lähde: Suomen Pankki.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
BKT, määrän prosenttimuutos 2,1 2,6 2,9 2,2 1,7
Nettovienti –0,8 1,5 0,8 0,5 0,2
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 2,9 2,6 2,2 1,7 1,5
Siitä: Kulutus 1,4 1,2 1,4 1,1 1,0
         Investoinnit 1,5 1,4 0,9 0,7 0,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,0 –1,4 –0,1 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähde: Suomen Pankki.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 113,1 114,1 115,4 117,3 119,7
  0,8 0,9 1,1 1,6 2,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 97,2 100,8 103,3 105,4 107,3
  –3,2 3,8 2,5 2,0 1,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 101,2 104,2 107,1 108,9 110,8
  –1,8 2,9 2,8 1,7 1,7
Yksityinen kulutus 111,5 112,5 113,5 115,0 117,0
  0,9 0,9 1,0 1,3 1,7
Julkinen kulutus 112,3 110,5 112,5 114,6 117,5
  –0,6 –1,6 1,8 1,9 2,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 111,1 113,3 115,8 118,7 121,7
  1,5 2,0 2,2 2,5 2,5
Julkiset kiinteät investoinnit 111,4 114,0 116,2 118,6 121,2
  1,1 2,3 1,9 2,0 2,2
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 104,2 103,3 103,6 103,4 103,2
  1,4 –0,8 0,3 –0,2 –0,1
Lähde: Suomen Pankki.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 215 773 223 522 232 593 241 575 250 720
  2,9 3,6 4,1 3,9 3,8
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79 350 85 226 90 032 94 380 98 680
  2,4 7,4 5,6 4,8 4,6
Kokonaistarjonta 295 123 308 748 322 625 335 955 349 400
  2,8 4,6 4,5 4,1 4,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 749 86 252 93 143 98 439 103 262
  1,6 10,9 8,0 5,7 4,9
Kulutus 170 772 173 539 178 689 183 858 189 858
  2,2 1,6 3,0 2,9 3,3
   Yksityinen kulutus 119 067 122 017 125 959 130 062 134 300
  2,7 2,5 3,2 3,3 3,3
   Julkinen kulutus 51 705 51 522 52 730 53 796 55 559
  1,1 –0,4 2,3 2,0 3,3
Kiinteät investoinnit 46 549 50 503 53 592 56 458 59 080
  9,0 8,5 6,1 5,3 4,6
   Yksityiset kiinteät investoinnit 37 828 41 833 44 563 47 196 49 580
  9,4 10,6 6,5 5,9 5,1
   Julkiset kiinteät investoinnit 8 721 8 670 9 029 9 263 9 500
  7,0 –0,6 4,1 2,6 2,6
Varastojen muutos ja tilastovirhe 53 –1 546 –2 800 –2 800 –2 800
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä –0,3 –0,5 –0,4 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 295 123 308 748 322 625 335 955 349 400
  2,8 4,6 4,5 4,1 4,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 217 374 222 496 229 481 237 517 246 138
  3,2 2,4 3,1 3,5 3,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

5. HUOLTOTASE, % BKT:stä     
Käyvin hinnoin     
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 36,8 38,1 38,7 39,1 39,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 36,0 38,6 40,0 40,7 41,2
Kulutus 79,1 77,6 76,8 76,1 75,7
   Yksityinen kulutus 55,2 54,6 54,2 53,8 53,6
   Julkinen kulutus 24,0 23,1 22,7 22,3 22,2
Kiinteät investoinnit 21,6 22,6 23,0 23,4 23,6
   Yksityiset kiinteät investoinnit 17,5 18,7 19,2 19,5 19,8
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,0 –0,7 –1,2 –1,2 –1,1
Kokonaiskysyntä 136,8 138,1 138,7 139,1 139,4
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,7 99,5 98,7 98,3 98,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 100,4 101,2 102,2 103,2 104,8
  0,4 0,8 0,9 1,0 1,5
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 119,7 120,6 121,7 123,0 125,0
  0,4 0,8 0,8 1,1 1,7
Yksityisen kulutuksen hinta 111,5 112,5 113,5 115,0 117,0
  0,9 0,9 1,0 1,3 1,7
Yksityisten investointien hinta 111,1 113,3 115,8 118,7 121,7
  1,5 2,0 2,2 2,5 2,5
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 101,2 104,2 107,1 108,9 110,8
  –1,8 2,9 2,8 1,7 1,7
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 97,2 100,8 103,3 105,4 107,3
  –3,2 3,8 2,5 2,0 1,9
Arvonlisäyksen hinnat 113,0 113,9 115,7 117,7 119,9
BKT tuottajahintaan 0,8 0,8 1,6 1,7 1,8
  112,6 114,2 115,9 117,9 119,9
   Yksityinen sektori 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7
  114,2 112,5 114,8 116,9 119,9
   Julkinen sektori –1,1 –1,5 2,0 1,9 2,6
           
Lähde: Suomen Pankki.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Koko talous          
Ansiotaso 0,9 0,2 2,2 2,2 2,6
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,2 –1,2 1,0 2,0 3,2
Yksikkötyökustannukset –0,6 –2,7 –0,6 0,6 1,9
Tuottavuus työllistä kohti 1,7 1,5 1,6 1,4 1,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 447 2 474 2 508 2 527 2 537
  0,4 1,1 1,4 0,8 0,4
Työttömät 236 234 218 212 207
  –6,4 –0,9 –6,9 –2,6 –2,2
Työvoima 2 683 2 708 2 725 2 739 2 744
  –0,2 0,9 0,6 0,5 0,2
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 463 3 451 3 440 3 433 3 426
  –0,4 –0,3 –0,3 –0,2 –0,2
Työvoimaosuus, % 65,3 65,8 66,2 66,4 66,6
Työttömyysaste, % 8,8 8,6 8,0 7,7 7,5
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 68,7 69,6 70,9 71,5 71,9
Lähde: Suomen Pankki.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2016 2017  2018e  2019e 2020e
% BKT:stä            
Julkisyhteisöjen tulot 54,2 53,2 52,1 51,3 51,3
Julkisyhteisöjen menot 56,0 53,7 52,9 52,0 51,6
Julkisyhteisöjen perusmenot 54,9 52,7 52,0 51,2 50,9
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,8 –0,6 –0,8 –0,6 –0,3
Valtion nettoluotonanto –2,7 –1,7 –1,7 –1,1 –0,6
Kuntien nettoluotonanto –0,4 –0,1 –0,3 –0,4 –0,4
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,3 1,2 1,1 0,9 0,7
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema –0,7 0,4 0,1 0,2 0,5
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 63,0 61,4 60,2 59,4 58,2
Valtion velka 47,4 47,3 46,7 46,1 45,0
Kokonaisveroaste 44,1 43,4 42,5 41,9 42,0
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –3,9 –1,3 –1,9 –1,5 –0,8
Valtion nettoluotonanto –5,8 –3,8 –3,9 –2,7 –1,4
Kuntien nettoluotonanto –1,0 –0,2 –0,6 –0,9 –1,1
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9 2,8 2,6 2,1 1,7
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 136,0 137,3 139,9 143,4 145,8
Lähde: Suomen Pankki.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77,7 86,3 93,1 98,4 103,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 79,4 85,2 90,0 94,4 98.7
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) –1,6 1,0 3,1 4,1 4,6
% BKT:stä –0,7 0,5 1,3 1,7 1,8
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 3,4 2,7 1,6 0,5 0,5
Tulonsiirrot, netto –2,5 –2,1 –2,6 –2,7 –2,9
Vaihtotase, netto –0,7 16,0 2,1 1,8 2,2
Nettoluotonanto, % BKT:stä     
Yksityinen sektori 1,4 1,1 1,7 1,5 1,3
Julkinen sektori –1,8 –0,4 –0,8 –0,7 –0,4
Vaihtotase, % BKT:stä –0,3 0,7 0,9 0,7 0,9
Lähde: Suomen Pankki.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
3 kk:n euribor1 –0,3 –0,3 –0,3 –0,2 0,2
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,9 2,0 1,9 2,0 2,2 
Lainakannan keskikorko2 1,5 1,5 1,4  1,5  1,8 
Talletuskannan keskikorko3 0,2 0,2 0,1  0,2  0,4 
10 vuoden obligaatiokorko1 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).  
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2016 2017 2018e 2019e 2020e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma 3,1 3,6 3,8 3,6 3,5
Yhdysvallat 1,5 2,3 2,8 2,5 2,1
Euroalue 1,8 2,5 2,1  1,9  1,7 
Japani 1,0 1,7 1,0 0,8 0,1
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Koko maailma 2,2 5,1 5,1 4,6 4,0
Yhdysvallat 1,3 4,0 5,7 6,3 5,1
Euroalue 4,7 4,6 4,1  4,7  4,0 
Japani –1,6 3,4 4,0 3,8 2,0
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Suomen vientimaiden tuonti 121,2 128,5 134,8 140,6 145,9
  2,6 6,0 4,9 4,3 3,7
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 106,0 109,5 113,4 116,3 118,8
  –2,1 3,3 3,6 2,5 2,2
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 101,7 104,7 105,0 107,7 110,0
  –4,6 3,0 0,3 2,5 2,2
Teollisuuden raaka–ainehinnat pl. energia, dollareina 97,3 118,2 132,7 133,1 138,4
  –2,8 21,5 12,2 0,3 4,0
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 44,0 54,4 74,5 73,5 68,7
  –15,9 23,5 36,9 –1,3 –6,6
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1, 2 103,3 103,6 107,0 107,0 107,0
  2,6 0,3 3,3 0,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,11 1,13 1,20 1,18 1,18
  –0,2 2,1 6,2 –1,2 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

13. Vertailu: nykyinen ja joulukuu 2017 ennuste
  2017 2018e 2019e 2020e
BKT, prosenttimuutos 2,6 2,9 2,2 1,7
joulukuu 2017 3,1 2,5 1,6 1,2
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 0,8 0,9 1,0 1,5
joulukuu 2017 0,8 1,1 1,4 1,5
Vaihtotase, % BKT:stä 0,7 0,9 0,7 0,9
joulukuu 2017 0,0 0,0 0,0 0,2
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä –0,6 –0,8 –0,7 –0,4
joulukuu 2017 –1,1 –1,4 –1,0 –0,7
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 61,4 60,2 59,5 58,3
joulukuu 2017 61,8 61,3 61,4 60,8
Työttömyysaste 8,6 8,0 7,7 7,5
joulukuu 2017 8,6 8,2 7,9 7,6
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös