Artikkelin sisältö

Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes: Investoinneissa kasvupyrähdys

Tuorein neljännesvuositilinpito osoittaa Suomen BKT:n kasvaneen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä ja 3,1 % vuodentakaisesta. Kuva alkuvuoden kehityksestä on samansuuntainen kuin aiemmin arvioitiin, eli talouden kasvu jatkui vahvana. Erityisesti yksityiset investoinnit kasvoivat, kun rakentaminen ja laiteinvestoinnit jatkuivat vilkkaana. Ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvu oli vain hieman parempi kuin toukokuussa julkaistu pikaennakkotieto, kun taas vuoden 2017 viimeisen neljänneksen BKT-luvut muuttuivat tarkistuksen myötä aiempaa suuremmiksi. Suomen talous on kasvanut nyt kymmenen perättäistä neljännestä.

Tuorein neljännesvuositilinpito osoittaa Suomen BKT:n kasvaneen vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä ja 3,1 % vuodentakaisesta. Kuva alkuvuoden kehityksestä on samansuuntainen kuin aiemmin arvioitiin, eli talouden kasvu jatkui vahvana. Erityisesti yksityiset investoinnit kasvoivat, kun rakentaminen ja laiteinvestoinnit jatkuivat vilkkaana. Ensimmäisen neljänneksen BKT:n kasvu oli vain hieman parempi kuin toukokuussa julkaistu pikaennakkotieto, kun taas vuoden 2017 viimeisen neljänneksen BKT-luvut muuttuivat tarkistuksen myötä aiempaa suuremmiksi. Suomen talous on kasvanut nyt kymmenen perättäistä neljännestä.

Tilastokeskus julkisti 31.5. kansantalouden neljännesvuositilinpidon ennakkotiedot. Ne sisältävät uusimmat tilastot Suomen talouden kehityksestä vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä sekä tarkistetut tiedot vuoden 2017 neljännesvuosikehityksestä.

Suomen Pankin kesäkuun 2018 kokonaistaloudellinen ennuste perustuu Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemaan neljännesvuositilinpitoon, Tilastokeskuksen toukokuussa julkaisemiin ensimmäisen vuosineljänneksen pikaennakkotietoihin ja laajaan talouden ilmiöitä kuvaavaan indikaattoriaineistoon.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan BKT kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä ja 3,1 % vuoden 2017 vastaavasta ajankohdasta. Toukokuussa julkaistujen pikaennakkotietojen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli 1,1 % edellisestä neljänneksestä ja 2,8 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vuoden 2017 viimeisen neljänneksen BKT:n kasvua koskevat luvut muuttuivat tarkistuksen myötä 0,3 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmiksi. Näin ollen BKT kasvoi vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä 0,9 % edellisestä neljänneksestä. Tämä kasvattaa vuoden 2018 kasvuperinnön 0,9 prosenttiin. Tarkistusten perusteella myös koko vuoden 2017 kasvu tarkentui 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suuremmaksi eli 2,7 prosenttiin. Suomen Pankki arvioi joulukuussa 2017 kasvun yltävän 3,1 prosenttiin.

Investoinnit kasvoivat ripeästi

Tuoreen tilinpidon mukaan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen kasvu painottui kotimaiseen kysyntään. Yksityinen kulutus lisääntyi 1 % edellisestä neljänneksestä ja 3,3 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vilkastuivat 4,2 % edellisestä neljänneksestä ja 9,4 % vuodentakaisesta. Erityisesti kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi suureni vuoden aikana 15,6 %. Investoinnit asuinrakennuksiin puolestaan kasvoivat 3,8 edellisestä neljänneksestä ja 9,3 % vuodentakaisesta. Kokonaisuudessaan kotimainen kysyntä kasvoi 1,3 % edellisestä neljänneksestä ja oli 3,2 % korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Julkinen kulutus kasvoi 2,6 %, mutta julkiset investoinnit vähenivät 2,8 % vuotta aiemmasta.

Suomen viennin volyymi jäi sitä vastoin heikoksi ensimmäisellä neljänneksellä, koska palveluiden vienti väheni. Palveluiden viennin tilastointiin liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta, ja vaihtelut neljänneksien välillä voivat olla suuria. Tavaraviennin volyymi kasvoi tuntuvasti ja oli näin linjassa aiemmin kevään aikana julkaistujen indikaattoritietojen kanssa. Koko viennin volyymikasvu väheni kuitenkin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 % edellisestä neljänneksestä. Vaikka myös tuonti supistui samaan aikaan 0,5 %, pieneni nettoviennin vaikutus talouskasvuun edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti lisääntyi edellisestä neljänneksestä 2,1 % ja palveluiden vienti puolestaan väheni 2,1 %. Kone- ja laiteinvestointien sekä teollisuustuotannon voimakas kasvu ensimmäisellä neljänneksellä viittaavat kuitenkin viennin parempaan kehitykseen jatkossa.  

Teollisuuden voimakas kasvu jatkui

Teollisuuden arvonlisäyksen volyymi suureni 4,0 % edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli merkittävää kaikilla teollisuuden päätoimialoilla metsäteollisuutta lukuun ottamatta. Metalliteollisuus kasvoi 5,3 % edelliseen neljännekseen verrattuna, ja vuodentakaiseen verrattuna tuotantoa oli 5,9 % enemmän. Myös sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa nähtiin merkittävää kasvua, ja arvonlisäyksen volyymi oli 11,1 % suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja 5,6 % korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Kemianteollisuudessakin nähtiin tuntuvaa kasvua.

Rakentaminen on jatkunut vilkkaana. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi 3,2 % edellisestä neljänneksestä ja 6,6 % vuodentakaisesta. Erityisesti asuntojen rakentamisen kasvu on jatkunut voimakkaana.

Myös palvelutoimialojen kasvu oli laaja-alaista, ainoastaan rahoitus- ja vakuutustoiminnassa kirjattiin laskua. Yksityisten palvelutoimialojen arvonlisäys kasvoi vuodentakaisesta 3 % samalla kun julkisten palveluiden arvonlisäys koheni 1 prosentin. Palvelutoimialojen kasvua tuki muun muassa kaupan ja liikenteen sekä liike-elämän palveluiden volyymin kasvu.

Työpanos suureni vuoden 2018 alussa. Ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä lisääntyi tilinpidon mukaan 2,3 % ja tehtyjen työtuntien määrä puolestaan 2,1 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palkkasumman kasvu nopeutui 4,3 prosenttiin vuodentakaiseen verrattuna.

Uusimman neljännesvuositilinpidon antama kuva alkuvuoden talouskehityksestä on samansuuntainen kuin aiemman tilasto- ja indikaattorimateriaalin perusteella arvioitiin, eli talouden kasvu on jatkunut voimakkaana.

Takaisin ylös