Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2019–2022 (joulukuu 2019)

Suomen talouden ennuste vuosille 2019–2022 joulukuussa 2019.

Joulukuu 2019

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,7 1,3 0,9 1,1  1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,0 0,7 1,3 1,8 2,5 
Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,2 4,0 0,9 2,2 2,6 
Yksityinen kulutus 1,8 0,7 1,3 1,2 1,2 
Julkinen kulutus 1,5 1,6 1,3 0,5 0,8 
Yksityiset kiinteät investoinnit 2,8 1,1 –0,3 0,8 2,1 
Julkiset kiinteät investoinnit 5,3 1,5 5,1 –0,2 1,9 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
BKT, määrän prosenttimuutos 1,7 1,3 0,9 1,1 1,3 
Nettovienti –1,0 1,3 –0,2 0,2 0,0 
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 2,1 1,0 1,1 0,9 1,3 
Siitä: Kulutus 1,4 0,7 1,0 0,7 0,8 
         Investoinnit 0,8 0,3 0,2 0,1 0,5 
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,6 –1,0 0,0 0,0 0,0 
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 115,4 117,6 119,9 121,8 124,2 
  2,1 1,9 1,9 1,6 1,9 
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 105,4 108,1 108,3 109,6 111,4 
  3,4 2,6 0,2 1,2 1,6 
Tavaroiden ja palveluiden vienti 106,9 106,9 107,0 108,5 110,5 
  4,0 0,0 0,1 1,4 1,9 
Yksityinen kulutus 112,7 114,1 115,4 116,9 118,8 
  1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 
Julkinen kulutus 112,8 115,5 118,6 121,2 124,6 
  1,6 2,4 2,7 2,2 2,9 
Yksityiset kiinteät investoinnit 116,4 119,2 120,8 122,6 124,5 
  2,4 2,4 1,3 1,4 1,6 
Julkiset kiinteät investoinnit 114,8 117,1 121,4 123,8 125,3 
  1,7 2,0 3,6 1,9 1,3 
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,4 98,9 98,8 99,0 99,2 
  0,5 –2,5 –0,1 0,2 0,2 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 234 453 242 161 249 078 255 742  264 195
  3,8 3,3 2,9 2,7  3,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 92 124 95 117 96 582 99 453  103 604
  8,6 3,2 1,5 3,0  4,2
Kokonaistarjonta 326 577 337 279 345 660 355 195  367 799
  5,1 3,3 2,5 2,8  3,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 90 408 94 058 94 930 98 385  102 859
  6,3 4,0 0,9 3,6  4,5
Kulutus 176 835 181 353 186 704 191 514  197 436
  3,0 2,6 3,0 2,6  3,1
   Yksityinen kulutus 123 702 126 077 129 226 132 484  136 227
  3,0 1,9 2,5 2,5  2,8
   Julkinen kulutus 53 133 55 276 57 478 59 030  61 209
  3,2 4,0 4,0 2,7  3,7
Kiinteät investoinnit 55 456 57 402 58 829 60 062  62 225
  5,7 3,5 2,5 2,1  3,6
   Yksityiset kiinteät investoinnit 45 584 47 178 47 688 48 732  50 539
  5,3 3,5 1,1 2,2  3,7
   Julkiset kiinteät investoinnit 9 872 10 224 11 141 11 329  11 686
  7,1 3,6 9,0 1,7  3,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 3 878 4 466 5 197 5 235  5 278
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,8 0,2 0,2 0,0  0,0
Kokonaiskysyntä 326 577 337 279 345 660 355 195  367 799
  5,1 3,3 2,5 2,8  3,5
Kotimainen kokonaiskysyntä 236 169 243 221 250 730 256 810  264 940
  4,7 3,0 3,1 2,4  3,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen     
Käyvin hinnoin     
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,3 39,3 38,8 38,9  39,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,6 38,8 38,1 38,5  38,9
Kulutus 75,4 74,9 75,0 74,9  74,7
   Yksityinen kulutus 52,8 52,1 51,9 51,8  51,6
   Julkinen kulutus 22,7 22,8 23,1 23,1  23,2
Kiinteät investoinnit 23,7 23,7 23,6 23,5  23,6
   Yksityiset kiinteät investoinnit 19,4 19,5 19,1 19,1  19,1
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,2 4,5 4,4  4,4
Varastojen muutos ja tilastovirhe 1,7 1,8 2,1 2,0  2,0
Kokonaiskysyntä 139,3 139,3 138,8 138,9  139,2
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,7 100,4 100,7 100,4  100,3
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 102,4 103,6 104,8 106,3  108,0
  1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 102,2 103,3 104,6 106,0 107,6 
  1,1 1,1 1,2 1,3 1,6 
Yksityisen kulutuksen hinta 112,7 114,1 115,4 116,9 118,8 
  1,1 1,2 1,2 1,3 1,6 
Yksityisten investointien hinta 116,4 119,2 120,8 122,6 124,5 
  2,4 2,4 1,3 1,4 1,6 
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 106,9 106,9 107,0 108,5 110,5 
  4,0 0,0 0,1 1,4 1,9 
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 105,4 108,1 108,3 109,6 111,4 
  3,4 2,6 0,2 1,2 1,6 
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 115,2 117,5 119,9 121,8 124,1 
  2,1 2,0 2,0 1,7 1,9 
     Yksityinen sektori 115,6 117,7 119,9 121,8 123,8
  2,1 1,9 1,8 1,5 1,7
     Julkinen sektori 114,7 117,9 121,0 123,7 127,2
  2,1 2,8 2,7 2,2 2,9
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Koko talous          
     Ansiotaso 1,7 2,5 2,5 2,2 2,5 
     Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 0,8 1,8 2,5 2,2 2,4 
     Yksikkötyökustannukset 1,8 1,4 1,5 1,4 1,5 
     Tuottavuus työllistä kohti –1,0 0,3 1,0 0,8 0,9 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 539 2 564 2 563 2 570 2 581 
  2,7 1,0 0,0 0,3 0,4 
Työttömät 202 183 185 182 177 
  –13,7 –9,2 1,0 –1,8 –2,5 
Työvoima 2 740 2 747 2 748 2 752 2 758 
  1,2 0,3 0,0 0,1 0,2 
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 439 3 427 3 420 3 413 3 409 
  –0,4 –0,3 –0,2 –0,2 –0,1 
Työvoimaosuus, % 66,4 66,6 66,7 66,9 67,3 
Työttömyysaste, % 7,4 6,7 6,7 6,6 6,4 
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 71,7 72,5 72,7 73,0 73,4 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2018  2019e  2020e 2021e 2022e
%, suhteessa BKT:hen            
Julkisyhteisöjen tulot 52,3 51,7 51,7 51,6  51,4
Julkisyhteisöjen menot 53,1 52,6 53,1 53,1 52,9 
Julkisyhteisöjen perusmenot 52,2 51,9 52,5 52,5 52,4 
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –0,8 –1,0 –1,5 –1,5 –1,5 
Valtionhallinnon nettoluotonanto –1,2 –0,8 –1,3 –1,2 –1,0 
Paikallishallinnon nettoluotonanto –0,9 –1,2 –1,1 –1,1 –1,2 
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema 0,1 –0,2 –0,9 –0,9 –1,0 
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema1 –0,8 –1,2 –1,5 –1,4 –1,4 
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 59,0 58,8 59,1 60,1 60,8 
Valtion velka 44,8 43,8 43,4 43,8 43,7 
Kokonaisveroaste 42,3 42,0 42,1 42,0 41,9 
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,9 –2,3 –3,7 –3,8 –3,9 
Valtionhallinnon nettoluotonanto –2,8 –1,9 –3,3 –3,1 –2,8 
Paikallishallinnon nettoluotonanto –2,1 –3,0 –2,7 –2,9 –3,2 
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9 2,6 2,3 2,2 2,0 
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 138,4 142,5 147,3 153,8 160,5 
1Euroopan keskuspankkijärjestelmän menetelmän mukaan Suomen Pankin laskemalla tuotantokuilulla.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 90,4 94,1 94,9 98,4 102,9 
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 92,1 95,1 96,6 99,5 103,6 
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) –1,7 –1,1 –1,7 –1,1 –0,7 
     % BKT:stä –0,7 –0,4 –0,7 –0,4 –0,3 
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 0,9 0,5 1,0 1,0 1,0 
Tulonsiirrot, netto –2,4 –2,5 –2,6 –2,7 –2,8 
Vaihtotase, netto –3,2 –31,3 –3,2 –2,7 –2,5 
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen               
Yksityinen sektori –0,5 –0,3 0,2 0,4 0,5 
Julkinen sektori –0,8 –1,0 –1,5 –1,5 –1,5 
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –1,4 –1,3 –1,3 –1,1 –0,9 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
3 kk:n euribor1 –0,3 –0,4 –0,4 –0,4 –0,3 
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 vuoden obligaatiokorko1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,3
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).    
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2018 2019e 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 3,6 2,7 2,9 3,1 3,1 
Yhdysvallat 2,9 2,3 2,0 1,8 1,7 
Euroalue 1,9 1,2 1,1 1,4 1,4 
Japani 0,8 0,9 0,2 0,6 0,5 
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Koko maailma 4,2 0,6 1,4 2,6 2,9 
Yhdysvallat 4,4 1,6 0,8 1,6 1,8 
Euroalue 2,7 3,1 2,5 2,8 2,8 
Japani 3,3 –0,5 0,9 1,8 1,3 
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Suomen vientimaiden tuonti 112,9 114,6 116,6 119,5 122,7 
  3,6 1,6 1,7 2,5 2,7 
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 106,3 108,2 110,1 112,6 115,1 
  5,2 1,7 1,8 2,2 2,2 
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 99,6 101,7 104,0 106,3 108,7 
  1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 
Teollisuuden raaka–ainehinnat pl. energia, dollareina 124,8 125,0 126,7 129,8 132,7 
  5,6 0,2 1,4 2,4 2,3 
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 108,1 97,1 90,6 87,4 86,4 
  30,6 –10,2 –6,6 –3,6 –1,1 
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 107,5 107,1 106,6 106,6 106,6 
  3,8 –0,4 –0,4 0,0 0,0 
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,18 1,12 1,10 1,10 1,10 
  4,5 –5,2 –1,3 0,0 0,0 
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.           
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.           
Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki.     

 

13. VERTAILU: nykyinen ja kesäkuun 2019 ennuste
  2019e 2020e 2021e 2022e
BKT, prosenttimuutos 1,3 0,9 1,1 1,3 
kesäkuu 2019 1,6 1,5 1,3  
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,2 1,2 1,4 1,6 
kesäkuu 2019 1,3 1,4 1,6  
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –1,3 –1,3 –1,1 –0,9 
kesäkuu 2019 –0,7 –0,7 –0,6  
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen –1,0 –1,5 –1,5 –1,5 
kesäkuu 2019 –0,5 –0,2 –0,3  
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 58,8 59,1 60,1 60,8 
kesäkuu 2019 58,5 57,9 57,2  
Työttömyysaste, % 6,7 6,7 6,6 6,4 
kesäkuu 2019 6,5 6,4 6,3  
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 72,5 72,7 73,0 73,4
kesäkuu 2019 72,5 72,9 73,3  
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös