Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2020–2022 (kesäkuu 2020)

Suomen talouden ennuste vuosille 2020–2022 kesäkuussa 2020. Suomen talous supistuu tänä vuonna noin 7 % ja kasvaa noin 3 % kahtena seuraavana vuonna. Ennusteeseen liittyy epävarmuutta – pudotus voi jäädä 5 tai syventyä jopa 11 prosenttiin pandemiatilanteesta riippuen.

Kesäkuu 2020

1. HUOLTOTASE, VOLYYMIT
Volyymi (viitevuosi 2010), prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,6 1,0 –6,9 3,0 2,9
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 5,5 2,2 –9,4 2,4 6,8 
Tavaroiden ja palveluiden vienti 1,7 7,2 –15,8 4,4 7,0 
Yksityinen kulutus 1,7 1,0 –6,4 4,6 3,4 
Julkinen kulutus 2,1 0,9 5,5 0,1 0,1 
Yksityiset kiinteät investoinnit 3,5 –1,0 –12,4 –1,1 6,0 
Julkiset kiinteät investoinnit 5,0 0,3 6,0 –0,3 0,4 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
BKT, määrän prosenttimuutos 1,6 1,0 –6,9 3,0 2,9 
Nettovienti –1,4 1,9 –2,6 0,7 0,0 
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 2,3 0,5 –4,2 2,3 2,9 
Siitä: Kulutus 1,5 0,7 –2,1 2,5 1,8 
         Investoinnit 0,9 –0,2 –2,2 –0,2 1,0 
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,7 –1,4 0,0 0,1 0,0 
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 114,9 117,0 117,3 118,4 120,5
  1,8 1,8 0,3 0,9 1,8 
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 105,1 105,4 101,6 102,6 103,9
  3,4 0,3 –3,6 1,0 1,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 107,3 106,6 103,9 104,4 105,9
  4,2 –0,7 –2,5 0,4 1,5 
Yksityinen kulutus 113,1 114,3 114,6 115,4 117,1
  1,2 1,1 0,2 0,8 1,4
Julkinen kulutus 113,7 117,0 117,6 119,1 121,5
  1,4 2,9 0,5 1,3 2,0
Yksityiset kiinteät investoinnit 116,6 119,8 117,1 118,6 121,1
  2,6 2,8 –2,3 1,3 2,0
Julkiset kiinteät investoinnit 115,2 117,1 117,7 119,2 121,0
  2,0 1,6 0,5 1,3 1,5
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,1 101,1 102,3 101,7 102,0
  0,8 –1,0 1,1 –0,6 0,3
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 233 619 240 078 224 189 232 995 244 144
  3,4 2,8 –6,6 3,9 4,8
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 92 499 94 807 82 818 85 614 92 521
  9,0 2,5 –12,6 3,4  8,1
Kokonaistarjonta 326 118 334 885 307 007 318 609 336 666
  5,0 2,7 –8,3 3,8  5,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 90 174 95 975 78 743 82 582 89 674
  6,0 6,4 –18,0 4,9 8,6
Kulutus 177 129 181 711 177 232 184 521  191 849
  3,1 2,6 –2,5 4,1 4,0
   Yksityinen kulutus 123 740 126 256 118 433 124 890 130 948
  3,0 2,0 –6,2 5,5 4,9
   Julkinen kulutus 53 389 55 455 58 799 59 631 60 901
  3,5 3,9 6,0 1,4 2,1
Kiinteät investoinnit 55 819 56 816 50 720 50 894  54 370
  6,3 1,8 –10,7 0,3  6,8
   Yksityiset kiinteät investoinnit 45 956 46 760 40 006 40 075 43 351
  6,2 1,7 –14,4 0,2  8,2
   Julkiset kiinteät investoinnit 9 863 10 056 10 715 10 819 11 020
  7,0 2,0 6,6 1,0  1,9
Varastojen muutos ja tilastovirhe 2 997 383 311 612  772
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,5 –0,8 0,0 0,1  0,1
Kokonaiskysyntä 326 118 334 885 307 007 318 609 336 666
  5,0 2,7 –8,3 3,8  5,7
Kotimainen kokonaiskysyntä 235 944 238 910 228 264 236 026 246 992
  4,6 1,3 –4,5 3,4  4,6
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen     
Käyvin hinnoin     
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,6 39,5 36,9 36,7 37,9
Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,6 40,0 35,1 35,4 36,7
Kulutus 75,8 75,7 79,1 79,2 78,6
   Yksityinen kulutus 53,0 52,6 52,8 53,6 53,6
   Julkinen kulutus 22,9 23,1 26,2 25,6 24,9
Kiinteät investoinnit 23,9 23,7 22,6 21,8 22,3
   Yksityiset kiinteät investoinnit 19,7 19,5 17,8 17,2 17,8
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,2 4,8 4,6  4,5
Varastojen muutos ja tilastovirhe 1,3 0,2 0,1 0,3 0,3
Kokonaiskysyntä 139,6 139,5 136,9 136,7  137,9
Kotimainen kokonaiskysyntä 101,0 99,5 101,8 101,3 101,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 102,4 103,6 103,7 104,5 105,8
  1,2 1,1 0,2 0,7 1,3 
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 102,2 103,3 103,3 104,0 105,4 
  1,1 1,0 0,1 0,7 1,3 
Yksityisen kulutuksen hinta 113,1 114,3 114,6 115,4 117,1
  1,2 1,1 0,2 0,8 1,4
Yksityisten investointien hinta 116,6 119,8 117,1 118,6 121,1
  2,6 2,8 –2,3 1,3 2,0
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 107,3 106,6 103,9 104,4 105,9
  4,2 –0,7 –2,5 0,4 1,5
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 105,1 105,4 101,6 102,6 103,9
  3,4 0,3 –3,6 1,0 1,2
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 114,8 117,1 117,6 118,9 121,0
  1,8 1,9 0,4 1,1 1,8
     Yksityinen sektori 115,0 116,8 117,2 118,5 120,5
  1,8 1,6 0,3 1,1 1,7
     Julkinen sektori 113,9 118,0 118,9 120,4 122,8
  1,6 3,6 0,7 1,3 2,0
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Koko talous          
     Ansiotaso 1,7 2,4 1,8 2,5 2,0
     Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,2 1,6 –0,5 5,4 2,2
     Yksikkötyökustannukset 2,1 1,7 3,9 1,8 0,1
     Tuottavuus työllistä kohti –0,9 –0,1 –4,2 3,5 2,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 538 2 567 2 495 2 483 2 503
  2,6 1,1 –2,8 –0,5 0,8
Työttömät 202 184 247 255 240
  –13,8 –8,7 34,0 3,4 –5,8
Työvoima 2 740 2 751 2 742 2 739 2 744
  1,2 0,4 –0,3 –0,1 0,2 
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 439 3 428 3 422 3 415 3 411
  –0,4 –0,3 –0,2 –0,2 –0,1 
Työvoimaosuus, % 66,4 66,6 66,5 66,6 66,9
Työttömyysaste, % 7,4 6,7 9,0 9,3 8,8
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 71,7 72,5 70,8 70,6 71,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2018  2019  2020e 2021e 2022e
%, suhteessa BKT:hen            
Julkisyhteisöjen tulot 52,5 52,2 52,3 53,1 52,7
Julkisyhteisöjen menot 53,4 53,3 60,3 58,0 56,5
Julkisyhteisöjen perusmenot 52,5 52,4 59,5 57,2 55,7
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –0,9 –1,1 –8,0 –4,9 –3,8
Valtionhallinnon nettoluotonanto –1,2 –1,2 –5,7 –3,1 –2,3
Paikallishallinnon nettoluotonanto –0,9 –1,2 –2,1 –2,0 –2,0
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,3 1,2 –0,2 0,3 0,4
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema 0,1 –0,3 –7,1 –4,1 –3,1
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 59,2 59,4 71,3 73,3 74,5
Valtion velka 44,9 44,3 53,3 54,1 54,3
Kokonaisveroaste 42,4 42,1 42,1 43,1 42,8
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –2,0  –2,7  –17,9  –11,4  –9,3 
Valtionhallinnon nettoluotonanto –2,8  –2,8  –12,7  –7,3  –5,5 
Kuntayhteisöjen nettoluotonanto –2,1  –2,9  –4,7  –4,7  –4,8 
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9  2,9  –0,5  0,6  1,0 
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 138,412  142,507  159,9003  170,8651  181,9764 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 90,2 96,0 78,7 82,6 89,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 92,5 94,8 82,8 85,6 92,5
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) –2,3 1,2 –4,1 –3,0 –2,8
     % BKT:stä –1,0 0,5 –1,8 –1,3 –1,2
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 0,9 –0,5 1,4 1,3 1,3
Tulonsiirrot, netto –2,3 –2,4 –2,4 –2,6 –2,7
Vaihtotase, netto –3,8 –18,1 –5,0 –4,4 –4,3
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen               
Yksityinen sektori –0,8 0,4 5,7 3,0 2,0
Julkinen sektori –0,9 –1,1 –8,0 –4,9 –3,8
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –1,6 –0,8 –2,3 –1,9 –1,8
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
3 kk:n euribor1 –0,3 –0,4 –0,4 –0,4 –0,4
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10 vuoden obligaatiokorko1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,3
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).    
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2018 2019 2020e 2021e 2022e
Bruttokansantuote, volyymin prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 2,9 0,9 –4,5 6,0 4,8
Yhdysvallat 2,9 2,3 –6,4 3,6 2,1
Euroalue 1,9 1,2 –8,7 5,2 3,3
Japani 0,3 0,7 –5,5 2,5 1,08656
Tuonti, volyymin prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Koko maailma 4,6 –0,3 –12,9 8,0 4,3
Yhdysvallat 4,4 1,0 –17,7 10,2 3,8
Euroalue 2,7 3,9 –12,0 7,4 5,3
Japani 3,7 –0,6 –11,7 3,9 1,4
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Suomen vientimaiden tuonti 112,8 114,7 98,5 107,2 112,7 
  3,7 1,6 –14,1 8,8 5,1
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 106,4 107,7 105,4 106,7 109,2
  5,3 1,2 –2,1 1,2 2,4
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 99,7 101,3 97,6 98,4 100,8
  1,4 1,6 –3,7 0,9 2,4
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 124,8 124,2 113,7 117,3 121,6
  5,6 –0,5 –8,5 3,2 3,7
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 108,1 97,4 54,8 56,6 61,9
  30,6 –9,9 –43,7 3,2 9,5
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 107,5 107,0 108,8 109,1 109,1
  3,8 –0,4 1,6 0,3 0,0 
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,18 1,12 1,09 1,08 1,10 
  4,5 –5,2 –2,8 –0,5 0,0 
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.           
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.           
Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki.     

 

13. VERTAILU: nykyinen ja joulukuun 2019 ennuste
  2019 2020e 2021e 2022e
BKT, prosenttimuutos 1,0 –6,9 3,0 2,9
joulukuu 2019 1,3 0,9 1,1 1,3
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,1 0,2 0,7 1,3
joulukuu 2019 1,2 1,2 1,4 1,6
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –0,8 –2,3 –1,9 –1,8
joulukuu 2019 –1,3 –1,3 –1,1 –0,9 
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen –1,1 –8,0 –4,9 –3,8
joulukuu 2019 –1,0 –1,5 –1,5 –1,5
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 59,4 71,3 73,3 74,5 
joulukuu 2019 58,8 59,1 60,1 60,8
Työttömyysaste, % 6,7 9,0 9,3 8,8
joulukuu 2019 6,7 6,7 6,6  6,4
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 72,5 70,8 70,6 71,2
joulukuu 2019 72,5 72,7 73,0 73,4
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös