Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2020–2023 (joulukuu 2020)

Suomen talouden ennuste vuosille 2020–2023 joulukuussa 2020. Koronaviruspandemia väistyy rokotusten myötä vuoden 2021 aikana, ja yksityinen kulutus kääntää Suomen talouden 2,2 %:n kasvuun. Kasvu vahvistuu 2,5 %:iin vuonna 2022.

Joulukuu 2020

1. HUOLTOTASE, VOLYYMIT
Volyymi (viitevuosi 2010), prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 1,1 –3,8 2,2 2,5 1,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,3 –7,1 4,5 4,0 3,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,7 –9,1 5,7 3,9 3,3
Yksityinen kulutus 0,8 –5,3 3,6 4,0 1,8
Julkinen kulutus 1,1 3,2 2,1 –0,7 0,2
Yksityiset kiinteät investoinnit –1,6 –5,6 –3,2 3,8 2,3
Julkiset kiinteät investoinnit 2,1 8,3 1,7 0,3 1,8
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
BKT, määrän prosenttimuutos 1,1 –3,8 2,2 2,5 1,5
Nettovienti 1,7 –0,8 0,4 0,0 0,0
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 0,5 –2,8 1,8 2,6 2,6
Siitä: Kulutus 0,7 –2,0 2,3 1,9 1,9
         Investoinnit –0,2 –0,8 –0,5 0,7 0,7
Varastojen muutos ja tilastollinen ero –1,0 –0,2 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 116,8 119,3 120,7 122,2 124,0
  1,8 2,1 1,2 1,3 1,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 105,6 100,0 101,5 103,9 106,4
  0,4 –5,4 1,5 2,4 2,4
Tavaroiden ja palveluiden vienti 107,0 101,7 103,6 105,8 107,9
  –0,3 –4,9 1,9 2,1 2,0
Yksityinen kulutus 114,1 114,4 115,5 117,1 118,9
  1,0 0,3 1,0 1,3 1,6
Julkinen kulutus 116,5 119,1 120,5 122,4 124,5
  2,5 2,2 1,2 1,6 1,7
Yksityiset kiinteät investoinnit 120,0 121,9 123,2 124,9 127,1
  3,1 1,5 1,1 1,5 1,8
Julkiset kiinteät investoinnit 117,8 117,5 118,5 119,7 121,3
  2,5 –0,3 0,9 1,0 1,3
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,3 101.8 102,1 101,7 101,4
  –0,6 0,5 0,3 –0,3 –0,4
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 240 556 236 470 244 407 253 734 261 354
  2,9 –1,7 3,4 3,8 3,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 95 892 84 247 89 393 95 230 100 654
  3,7 –12,1 6,1 6,5 5,7
Kokonaistarjonta 336 448 320 717 333 800 348 964 362 008
  3,2 –4,7 4,1 4,5 3,7
Tavaroiden ja palveluiden vienti 96 652 83 593 89 965 95 396 100 521
  7,4 –13,5 7,6 6,0 5,4
Kulutus 181 348 178 035 185 425 192 628 198 273
  2,4 –1,8 4,2 3,9 2,9
   Yksityinen kulutus 126 029 119 657 125 145 131 837 136 284
  1,8 –5,1 4,6 5,3 3,4
   Julkinen kulutus 55 319 58 378 60 280 60 791 61 989
  3,6 5,5 3,3 0,8 2,0
Kiinteät investoinnit 57 482 56 314 55 640 58 140 60 413
  2,0 –2,0 –1,2 4,5 3,9
   Yksityiset kiinteät investoinnit 47 168 45 177 44 208 46 558 48 468
  1,4 –4,2 –2,1 5,3 4,1
   Julkiset kiinteät investoinnit 10 314 11 137 11 432 11 582 11 945
  4,6 8,0 2,6 1,3 3,1
Varastojen muutos ja tilastovirhe 966 2 775 2 770 2 800 2 800
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä –0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 336 448 320 717 333 800 348 964 362 008
  3,2 –4,7 4,1 4,5 3,7
Kotimainen kokonaiskysyntä 239 796 237 123 243 835 253 568 261 487
  1,5 –1,1 2,8 4,0 3,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen     
Käyvin hinnoin     
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,9 35,6 36,6 37,5 38,5
Tavaroiden ja palveluiden vienti 40,2 35,4 36,8 37,6 38,5
Kulutus 75,4 75,3 75,9 75,9 75,9
   Yksityinen kulutus 52,4 50,6 51,2 52,0 52,1
   Julkinen kulutus 23,0 24,7 24,7 24,0 23,7
Kiinteät investoinnit 23,9 23,8 22,8 22,9 23,1
   Yksityiset kiinteät investoinnit 19,6 19,1 18,1 18,3 18,5
   Julkiset kiinteät investoinnit 4,3 4,7 4,7 4,6 4,6
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,4 1,2 1,1 1,1 1,1
Kokonaiskysyntä 139,9 135,6 136,6 137,5 138,5
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,7 100,3 99,8 99,9 100,1
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 103,6 104,0 104,9 106,1 107,7
  1,1 0,4 0,9 1,2 1,5
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 103,3 103,6 104,4 105,6 107,2
  1,0 0,3 0,8 1,2 1,5
Yksityisen kulutuksen hinta 114,1 114,4 115,5 117,1 118,9
  1,0 0,3 1,0 1,3 1,6
Yksityisten investointien hinta 120,0 121,9 123,2 124,9 127,1
  3,1 1,5 1,1 1,5 1,8
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 107,0 101,7 103,6 105,8 107,9
  –0,3 –4,9 1,9 2,1 2,0
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 105,6 100,0 101,5 103,9 106,4
  0,4 –5,4 1,5 2,4 2,4
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 116,7 118,9 120,7 122,8 125,4
  1,8 1,9 1,5 1,7 2,1
     Yksityinen sektori 116,3 118,3 120,6 122,7 125,4
  1,5 1,7 1,9 1,8 2,2
     Julkinen sektori 118,3 121,4 121,3 123,2 125,4
  3,2 2,6 –0,1 1,6 1,7
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Koko talous          
     Ansiotaso 2,1 1,7 2,2 1,7 2,2
     Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,3 0,6 3,6 1,9 2,3
     Yksikkötyökustannukset 1,3 2,8 1,5 0,5 1,4
     Tuottavuus työllistä kohti 0,0 –2,2 2,0 1,4 0,8
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 566 2 525 2 529 2 556 2 573
  1,1 –1,6 0,1 1,1 0,7
Työttömät 184 215 228 212 205
  –8,7 16,8 6,3 –7,1 –3,4
Työvoima 2 750 2 740 2 757 2 768 2 778
  0,4 –0,4 0,6 0,4 0,4
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 428 3 421 3 414 3 410 3 409
  –0,3 –0,2 –0,2 –0,1 0,0
Työvoimaosuus, % 66,6 66,3 66,8 67,3 67,7
Työttömyysaste, % 6,7 7,8 8,3 7,7 7,4
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 72,5 71,6 71,8 72,7 73,2
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
  2019  2020e  2021e 2022e 2023e
%, suhteessa BKT:hen            
Julkisyhteisöjen tulot 52,3 51,2 52,3 52,3 52,3
Julkisyhteisöjen menot 53,3 58,3 57,0 55,5 54,7
Julkisyhteisöjen perusmenot 52,5 57,6 56,3 54,8 54,1
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,0 –7,1 –4,7 –3,2 –2,4
Valtionhallinnon nettoluotonanto –1,2 –6,4 –4,1 –2,7 –1,9
Paikallishallinnon nettoluotonanto –1,1 –0,5 –0,9 –1,0 –1,2
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,4 –0,1 0,3 0,5 0,6
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema –0,2 –6,3 –4,0 –2,6 –1,8
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 59,3 68,4 71,3 72,6 74,0
Valtion velka 44,2 52,7 55,3 56,4 57,4
Kokonaisveroaste 42,2 41,4 42,3 42,2 42,2
Käypiin hintoihin, mrd. euroa          
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –2 310 –16 751 –11 495 –8 132 –6 242
Valtionhallinnon nettoluotonanto –2 896 –15 217 –10 019 –6 884 –4 863
Paikallishallinnon nettoluotonanto –2 725 –1 288 –2 247 –2 610 –3 043
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 3 311 –245 771 1 361 1 664
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 142 539 161 857 174 160 184 203 193 478
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

10. MAKSUTASE     
Mrd. euroa     
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 96,7 83,6 90,0 95,4 100,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 95,9 84,2 89,4 95,2 100,7
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,8 –0,7 0,6 0,2 –0,1
     % BKT:stä 0,3 –0,3 0,2 0,1 –0,1
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2
Tulonsiirrot, netto –2,4 –2,5 –2,4 –2,3 –2,1
Vaihtotase, netto –0,5 –17,6 –0,6 –0,9 –1,0
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen               
Yksityinen sektori 0,8  6,3 4,4 2,8 2,0
Julkinen sektori –1,0 –7,1 –4,7 –3,2 –2,4
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –0,2 –0,7 –0,3 –0,4 –0,4
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
3 kk:n euribor1 –0,4 –0,4 –0,5 –0,5 –0,5
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7
Lainakannan keskikorko2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
10 vuoden obligaatiokorko1 0,1 –0,2 –0,3 –0,3 –0,2
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).    
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2019 2020e 2021e 2022e 2023e
Bruttokansantuote, volyymin prosenttimuutos edellisestä vuodesta          
Koko maailma 2,7 –3,5 5,6 3,9 3,4
Yhdysvallat 2,2 –3,6 3,8 2,2 1,8
Euroalue 1,3 –7,3 3,9 4,2 2,1
Japani 0,7 –5,3 2,8 1,3 0,8
Tuonti, volyymin prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Koko maailma 0,6 –9,5 7,1 4,3 3,6
Yhdysvallat 1,1 –10,7 7,6 3,9 2,5
Euroalue 0,6 –10,7 6,6 4,1 3,2
Japani –0,6 –7,2 2,6 3,0 2,4
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta               
Suomen vientimaiden tuonti 114,9 103,8 110,8 116,3 120,4
  1,4 –9,6 6,7 4,9 3,5
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 107,4 105,1 107,3 109,5 111,6
  1,1 –2,2 2,1 2,1 1,9
Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 101,3 96,8 97,5 99,5 101,4
  1,8 –4,5 0,8 2,1 1,9
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 119,0 119,8 130,8 133,4 137,0
  –5,3 0,6 9,2 2,0 2,7
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 64,1 41,6 44,1 45,7 47,0
  –9,9 –35,1 5,9 3,7 2,8
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 93,8 91,6 90,5 90,5 90,5
  –0,7 2,4 1,3 0,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 1,12 1,14 1,18 1,18 1,18
  –5,2 1,6 4,1 0,0 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.           
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi–maaliskuu 1999 = 100.           
3 Valuuttakurssit oletettu vakioiksi ennusteperiodilla.          
Lähteet: Suomen Pankki ja Euroopan keskuspankki.     

 

13. VERTAILU: nykyinen ja kesäkuun 2020 ennuste
  2019 2020e 2021e 2022e
BKT, prosenttimuutos 1,1 –3,8 2,2 2,5
kesäkuu 2020 1,0 –6,9 3,0 2,9
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,1 0,4 0,9 1,2
kesäkuu 2020 1,1 0,2 0,7 1,3
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen –0,2 –0,7 –0,3 –0,4
kesäkuu 2020 –0,8 –2,3 –1,9 –1,8
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen –1,0 –7,1 –4,7 –3,2
kesäkuu 2020 –1,1 –8,0 –4,9 –3,8
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 59,3 68,4 71,3 72,6
kesäkuu 2020 59,4 71,3 73,3 74,5
Työttömyysaste, % 6,7 7,8 8,3 7,7
kesäkuu 2020 6,7 9,0 9,3 8,8
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 72,5 71,6 71,8 72,7
kesäkuu 2020 72,5 70,8 70,6 71,2
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös