Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot vuosille 2022–2025 (joulukuu 2022)

Suomen talous kasvaa 1,9 % vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Venäjän hyökkäyssodan kärjistämän energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun seurauksena talous on ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023 ja BKT supistuu 0,5 %. Kasvu elpyy 1,1 prosenttiin vuonna 2024. Vuonna 2025 talouden kasvu on 1,5 %.

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 6,0 8,6 -1,0 1,3 3,8
Tavaroiden ja palveluiden vienti 5,4 1,7 1,8 2,8 3,1
Yksityinen kulutus 3,7 2,4 -1,3 0,4 1,1
Julkinen kulutus 2,9 2,7 0,7 0,6 0,5
Yksityiset kiinteät investoinnit 4,7 4,7 -2,0 -0,1 1,7
Julkiset kiinteät investoinnit -11,5 7,2 2,4 2,5 14,7
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
BKT, määrän prosenttimuutos 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5
Nettovienti -0,2 -2,7 1,3 0,7 -0,3
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 2,9 3,1 -0,8 0,4 1,6
Siitä: Kulutus 2,6 1,9 -0,5 0,4 0,7
Investoinnit 0,4 1,2 -0,3 0,1 1,0
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,3 1,5 -1,0 0,0 0,1
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 108,7 115,0 120,5 123,3 125,6
2,5 5,8 4,8 2,4 1,8
Nettovienti 108,9 130,7 133,4 130,9 133,0
9,4 20,0 2,0 -1,8 1,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 110,0 134,4 138,1 137,2 138,7
9,9 22,2 2,8 -0,7 1,1
Yksityinen kulutus 105,8 111,6 117,3 119,4 121,7
1,7 5,5 5,1 1,8 1,9
Julkinen kulutus 109,7 112,2 116,9 120,2 123,1
3,3 2,3 4,2 2,8 2,5
Yksityiset kiinteät investoinnit 113,5 119,2 123,2 124,8 127,5
2,2 5,0 3,4 1,3 2,1
Julkiset kiinteät investoinnit 110,9 116,5 119,1 120,7 122,8
3,1 5,1 2,2 1,4 1,8
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,0 102,8 103,6 104,8 104,3
0,5 1,8 0,8 1,1 -0,5
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 251 367 270 933 282 437 292 448 302 209
5,6 7,8 4,2 3,5 3,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 98 505 128 348 129 686 128 945 135 927
15,9 30,3 1,0 -0,6 5,4
Kokonaistarjonta 349 872 399 281 412 123 421 393 438 136
8,3 14,1 3,2 2,2 4,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 99 081 123 132 128 934 131 653 137 239
15,9 24,3 4,7 2,1 4,2
Kulutus 189 543 202 904 211 333 216 784 223 345
5,7 7,0 4,2 2,6 3,0
Yksityinen kulutus 128 190 138 438 143 690 146 811 151 257
5,4 8,0 3,8 2,2 3,0
Julkinen kulutus 61 353 64 466 67 643 69 973 72 088
6,3 5,1 4,9 3,4 3,0
Kiinteät investoinnit 59 450 65 624 66 889 68 004 72 310
3,8 10,4 1,9 1,7 6,3
Yksityiset kiinteät investoinnit 48 924 53 769 54 479 55 116 57 261
7,0 9,9 1,3 1,2 3,9
Julkiset kiinteät investoinnit 10 526 11 855 12 409 12 888 15 049
-8,7 12,6 4,7 3,9 16,8
Varastojen muutos ja tilastovirhe 1 798 7 621 4 967 4 953 5 242
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,2 1,7 -0,7 -0,0 0,1
Kokonaiskysyntä 349 872 399 281 412 123 421 393 438 136
8,3 14,1 3,2 2,2 4,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 250 791 276 149 283 189 289 740 300 897
5,6 10,1 2,5 2,3 3,9
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
Käyvin hinnoin
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,2 47,4 45,9 44,1 45,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 39,4 45,4 45,7 45,0 45,4
Kulutus 75,4 74,9 74,8 74,1 73,9
Yksityinen kulutus 51,0 51,1 50,9 50,2 50,1
Julkinen kulutus 24,4 23,8 23,9 23,9 23,9
Kiinteät investoinnit 23,7 24,2 23,7 23,3 23,9
Yksityiset kiinteät investoinnit 19,5 19,8 19,3 18,8 18,9
Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,4 4,4 4,4 5,0
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,7 2,8 1,8 1,7 1,7
Kokonaiskysyntä 139,2 147,4 145,9 144,1 145,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,8 101,9 100,3 99,1 99,6
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 106,1 113,8 119,5 121,3 123,3
2,1 7,2 5,0 1,6 1,7
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 105,8 113,4 119,6 121,6 123,5
2,2 7,1 5,5 1,7 1,6
Yksityisen kulutuksen hinta 105,8 111,6 117,3 119,4 121,7
1,7 5,5 5,1 1,8 1,9
Yksityisten investointien hinta 113,5 119,2 123,2 124,8 127,5
2,2 5,0 3,4 1,3 2,1
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 110,0 134,4 138,1 137,2 138,7
9,9 22,2 2,8 -0,7 1,1
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 108,9 130,7 133,4 130,9 133,0
9,4 20,0 2,0 -1,8 1,6
Arvonlisäyksen hinnat
BKT tuottajahintaan 108,9 115,5 121,2 124,0 126,3
2,4 6,1 4,9 2,4 1,8
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Koko talous
Ansiotaso 2,4 2,6 4,3 3,5 3,0
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 2,9 3,7 5,5 3,8 3,2
Yksikkötyökustannukset 2,5 4,4 5,8 2,9 2,0
Tuottavuus työllistä kohti 0,4 -0,7 -0,3 0,9 1,1
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat
Työlliset 2 548 2 614 2 609 2 616 2 625
2,6 2,6 -0,2 0,3 0,3
Työttömät 210 193 208 204 201
1,9 -9,0 7,8 -1,7 -1,5
Työvoima 2 759 2 807 2 817 2 820 2 826
2,5 1,7 0,3 0,1 0,2
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 417 3 420 3 420 3 419 3 418
-0,1 0,1 0,0 -0,0 -0,0
Työvoimaosuus, % 67 68 69 69 69
Työttömyysaste, % 7,6 6,9 7,4 7,2 7,1
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,1 73,7 73,6 73,8 74,1
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
%, suhteessa BKT:hen
Julkisyhteisöjen tulot 52,7 52,5 52,4 52,2 51,9
Julkisyhteisöjen menot 55,4 53,4 54,2 54,2 54,5
Julkisyhteisöjen perusmenot 54,9 52,8 53,4 53,3 53,5
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6
Valtionhallinnon nettoluotonanto -3,3 -1,8 -2,2 -2,2 -2,8
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,2 -0,4 -0,7 -0,9 -1,1
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,8 1,3 1,0 1,1 1,2
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -2,2 -0,4 -1,1 -1,1 -1,6
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ -2,0 -1,0 -1,5 -1,5 -2,3
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 72,4 72,2 71,9 73,2 74,9
Valtion velka 51,2 52,2 52,3 53,4 54,7
Kokonaisveroaste 43,0 42,7 42,4 42,3 42,1
Käypiin hintoihin, mrd. euroa
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -6,8 -2,5 -5,1 -5,9 -7,9
Valtionhallinnon nettoluotonanto -8,2 -5,0 -6,1 -6,4 -8,3
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,5 -1,2 -1,9 -2,6 -3,2
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,0 3,6 2,9 3,1 3,7
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 181,9 195,7 203,1 214,0 226,2
1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 99,1 123,1 128,9 131,7 137,2
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 98,5 128,3 129,7 128,9 135,9
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,6 -5,2 -0,8 2,7 1,3
% BKT:stä 0,2 -1,9 -0,3 0,9 0,4
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 4,0 -2,3 0,9 0,9 0,9
Tulonsiirrot, netto -3,0 -2,5 -2,3 -2,4 -2,7
Vaihtotase, netto 1,6 -10,0 -2,1 1,1 -0,5
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen
Yksityinen sektori 3,3 -2,8 1,2 2,6 2,5
Julkinen sektori -2,7 -0,9 -2,0 -2,2 -2,7
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,6 -3,7 -0,8 0,4 -0,2
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
11. KOROT
Prosenttia
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
3 kk:n euribor1 -0,5 0,4 2,9 2,7 2,5
10 vuoden obligaatiokorko1 -0,1 1,2 1,7 1,8 1,9
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma (pl. euroalue) 6,4 3,3 2,6 3,1 3,3
Yhdysvallat 5,9 1,9 0,6 0,9 1,8
Euroalue 5,2 3,4 0,5 1,9 1,8
Japani 1,7 1,5 1,4 1,3 1,3
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma (pl. euroalue) 12,6 5,6 1,9 3,3 3,3
Yhdysvallat 14,1 8,2 -1,1 2,4 2,9
Euroalue 8,2 7,9 3,1 3,3 3,4
Japani 5,1 7,6 3,3 2,4 2,4
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Suomen vientimaiden tuonti 117,2 123,7 125,8 129,7 133,9
10,4 5,6 1,7 3,1 3,3
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, kansallisina valuuttoina 116,6 136,3 141,3 144,3 147,2
10,6 16,9 3,7 2,1 2,0
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, euroina 106,6 128,0 132,4 135,1 137,8
9,9 20,0 3,4 2,1 2,0
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 152,9 162,7 145,2 146,1 148,2
42,1 6,4 -10,8 0,7 1,4
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 71,1 104,6 86,4 79,7 76,0
71,3 47,1 -17,4 -7,7 -4,7
Suomen nimellinen valuuttakurssi2 91,4 93,9 93,6 93,6 93,6
-0,7 2,7 -0,3 -0,0 -0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
-3,5 12,6 2,1 0,0 0,0
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi, tammi-maaliskuu 2015 = 100. Valuutta heikkenee, kun indeksi nousee.
3 Oletus muuttumattomasta valuuttakurssista.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2022 ennuste
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
BKT, prosenttimuutos 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5
kesäkuu 2022 3,5 1,7 0,5 1,5
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 2,1 7,2 5,0 1,6 1,7
kesäkuu 2022 2,1 5,6 2,4 1,8
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,1 73,7 73,6 73,8 74,1
kesäkuu 2022 72,2 73,7 73,8 74,3
Työttömyysaste, % 7,7 6,9 7,4 7,2 7,1
kesäkuu 2022 7,6 6,5 6,5 6,4
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,6 -3,7 -0,8 0,4 -0,2
kesäkuu 2022 0,7 -1,0 -0,6 0,1
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6
kesäkuu 2022 -2,6 -1,9 -1,8 -1,6
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 72,4 72,2 71,9 73,2 74,9
kesäkuu 2022 65,8 64,4 65,4 66,1
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
Takaisin ylös