Artikkelin sisältö

Huhtikuun 2023 talouskatsaus

Talouskasvu pysähdyksissä

Suomen talouskasvu on pysähdyksissä ja näkymät lähikuukausille ovat vaisut. Huhtikuun talouskatsaus esittelee suhdannetilannetta tiiviin kuviopaketin muodossa.

Suomen Pankin maaliskuun 2023 väliennusteen mukaan Suomi on kuluvana vuonna lievässä taantumassa. Luottamuslukujen käänne parempaan on jäänyt vaatimattomaksi, ja teollisuuden luottamuksen heikentyminen on jatkunut. Vaikka työllisyyden nopea vahvistuminen on päättynyt, on työmarkkinoiden tilanne kokonaisuutena edelleen hyvä. Inflaatio hidastui maaliskuussa, kun energiahintojen lasku helpotti hintapaineita. Kohonneet tuotantokustannukset välittyvät kuitenkin edelleen kuluttajahintoihin, joten pohjainflaatio, eli energian ja elintarvikkeiden hinnanvaihteluista puhdistettu inflaatio, on yhä nopeaa. Kotitalouksien ostovoima on puristuksissa kohonneiden hintojen ja korkojen nousun seurauksena, mikä on johtanut säästöjen purkamiseen. Ostovoiman heikkenemistä lieventää ansiotason nousu ja vahvana pysyneet työmarkkinat.

Kuvio 1.
Takaisin ylös