Artikkelin sisältö

Tammikuun 2024 talouskatsaus

Suomen talous pakkasella

Suomen talous on taantumassa, ja talvi on vielä vaikea. Tammikuun talouskatsaus esittelee suhdannetilannetta tiiviin kuviopaketin muodossa.

BKT supistui selvästi viime vuoden kolmannella neljänneksellä, ja viimeaikaiset tilastot osoittavat taloustilanteen jatkuneen heikkona myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Luottamus talouden kehitykseen on heikkoa ja viittaa BKT:n supistumiseen. Suomen Pankin lyhyen aikavälin mallit ennakoivat aktiviteetin jatkuvan heikkona myös vuoden alussa. Työvoimapula on hellittänyt erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, ja työttömyysaste on kohonnut 7,6 prosenttiin. Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti viime kuukausina, ja myös pohjainflaatio on hidastunut merkittävästi. Kotitalouksien ostovoima on alkanut vahvistua viimeisimpien neljännesten aikana, koska tulot ovat kasvaneet ja inflaatio on hidastunut. Ostovoiman kasvusta huolimatta kotitaloudet eivät ole kasvattaneet kulutustaan vaan säästämistään epävarmassa taloustilanteessa.

Kuvio 1.
Takaisin ylös