Blogi

Blogi: EKP:n ennakoiva viestintä ei saa jäädä muiden elvytystoimien varjoon

Hanna Freystätter
Kirjoittaja
Toimistopäällikkö

EKP:n neuvosto päätti maaliskuun kokouksessaan uudesta rahapolitiikkaa keventävästä paketista. Osana kokonaispakettia rahapoliittista elvytystä lisätään käyttämällä ennakoivaa viestintää (forward guidance).

Ennakoivan viestinnän avulla EKP kertoo sekä arvopaperiosto-ohjelman että matalan korkotason kestosta. EKP:n neuvoston joulukuun päätösten mukaisesti arvopaperiosto-ohjelma jatkuu ainakin vuoden 2017 maaliskuun loppuun asti. Lisäksi ostoja jatketaan tarvittaessa maaliskuun 2017 jälkeenkin, kunnes inflaatio on kestävästi polulla, joka johtaa tavoitteena olevaan, hieman alle 2 prosentin vauhtiin.

EKP:n neuvosto täsmensi maaliskuun rahapolitiikkapaketissaan korkoja koskevaa ennakoivaa viestintää. Aiemmin EKP:n neuvosto oli kertonut odottavansa korkojen pysyvän matalina pitkään. Nyt neuvosto korostaa rahapoliittisten korkojen pysyvän nykyisellä tai matalammalla tasolla vielä kauan sen jälkeen, kun arvopaperiosto-ohjelman netto-ostot ovat päättyneet.

Miksi ennakoiva viestintä on tärkeää? Siksi, että toimenpidepakettiin kytketyllä viestinnällä tulevasta rahapolitiikasta on merkittävä osuus paketin kokonaisvaikutuksessa.

Ennakoivan viestinnän pyrkimyksenä on hallita odotuksia rahapolitiikan kehityksestä. Odotukset puolestaan vaikuttavat usean kanavan kautta kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Kun epävarmuus rahapoliittisen elvytyksen kestosta ja määrästä vähenee, kasvua tukeva rahapolitiikka välittyy voimakkaammin talouteen. Korkotasoa koskevat odotukset vaikuttavat mm. yritysten ja kotitalouksien käyttäytymiseen. Odotukset korkotason pysymisestä matalana pitkään kannustavat yrityksiä ja kotitalouksia investointeihin ja kestokulutushyödykkeiden hankintoihin, mikä vahvistaa talouden elpymistä ja luo uusia työpaikkoja.

EKP:n neuvoston ennakoivan viestinnän pääsanoma on, että toimia sitoudutaan jatkamaan niin kauan kuin on tarpeen. Kun sitoutuminen hintavakauden ylläpitämiseen on vahvaa, inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituneina, jolloin osto-ohjelman ja luotto-operaatioiden teho kasvaa. Ennakoivan viestinnän avulla voidaan nopeuttaa inflaation palaamista tavoitteeseensa.

Ennakoivalla viestinnällä voidaan pyrkiä suojautumaan siltä, että taloustilanteen kohentuessa rahoitusolot kiristyisivät liian herkästi ja paljon aiemmin kuin hintanäkymien kannalta olisi perusteltua. Ennakoiva viestintä varmistaa, että rahoitusolot ovat linjassa inflaationäkymien kanssa ja pysyvät riittävän kauan kevyinä niin, että inflaatio kiihtyy tavoitteen mukaiseksi.

Rahapolitiikan odotettuun kehitykseen voi liittyä erityisen paljon epävarmuutta tilanteessa, jossa hitaan inflaation vaihe on pitkittynyt, kuten tällä hetkellä euroalueella. Ennakoivan viestinnän avulla rahapoliittiset päättäjät voivat halutessaan kertoa, miten voimakkaasti pitkittyneen hitaan inflaatiojakson jälkeen reagoidaan inflaation väliaikaiseen kiihtymiseen tavoitetta nopeammaksi. Toimimalla näin keskuspankki voi pyrkiä varmistamaan, että inflaation kiihtyminen on kestävää, jolloin rahapolitiikan normalisoiminen onnistuu ilman takapakkia.

Ennakoiva viestintä on tärkeää tilanteessa, jossa rahapoliittiset korot on jo laskettu hyvin matalalle. Euroalueella tämä tapahtui ensimmäisen kerran heinäkuussa 2013. Oikein käytettynä ennakoiva viestintä lisää rahapolitiikan tehoa ja elvyttää. EKP:n toimia arvioitaessa kannattaakin kiinnittää huomiota ennakoivaan viestintään vähintään yhtä paljon kuin eurojärjestelmän taseen kasvuun.

Takaisin ylös