Blogi

Eurojärjestelmä vähentää sijoitustensa ympäristövaikutuksia

Olli Rehn
Kirjoittaja
Johtokunnan puheenjohtaja

Kestävän kehityksen mukainen, vastuullinen sijoitustoiminta on arkipäivää monissa keskuspankeissa, kuten Suomen Pankissa. Mutta yhteistyö on voimaa myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Euroopan keskuspankin neuvostossa teimme tällä viikolla 3.2.2021 merkittävän päätöksen. Eurojärjestelmä eli EKP ja 19 euroalueen kansallista keskuspankkia ottaa jatkossa systemaattisesti huomioon ilmastoriskit yhdenmukaisten periaatteiden avulla. Sen rinnalla kehitetään yhdessä tähän liittyvää tiedonkeruuta. Päätös kattaa EKP:n ja euroalueen keskuspankkien oman rahoitusvarallisuuden euromääräiset sijoitukset.

Päätöksen perusteella euroalueen keskuspankit raportoivat ilmastoriskeistä yhtenäisellä menetelmällä, sitoutuvat laskemaan oman sijoitusvarallisuutensa hiilijalanjäljen sekä julkistamaan laskelmiaan tästä. Eurojärjestelmän sisällä osa keskuspankeista – kuten Suomen Pankki – on jo aiemmin ottanut käyttöön vastuullisen sijoittamisen periaatteet omassa sijoitustoiminnassaan. Yhtenäinen seurantamenetelmä auttaa koko eurojärjestelmää vähähiiliseen talouteen siirtymisessä, ilmastoon liittyvien riskien ymmärtämisessä sekä läpinäkyvän raportoinnin edistämisessä.

Suomen Pankissa olemme työskennelleet aktiivisesti päätöksen eteen, sillä ilmastotyö on tärkeä osa sijoitusvarallisuuden hoitoa. Päätimme loppuvuodesta omista vastuullisen sijoittamisen periaatteistamme, joissa määritellään ilmastotavoitteet olennaisena osana salkunhoitoa. Ilmastonmuutoksesta aiheutuu taloudellisia riskejä ja toisaalta se myös synnyttää mahdollisuuksia uusien liiketoimintojen ja innovaatioiden muodossa.

Olemme jo laskeneet osake- ja korkosalkkujen hiilijalanjälkeä ja tunnistaneet suurimpia päästölähteitämme. Tässä työssä olemme käyttäneet osittain kansainvälisen ilmastoriskien raportointikehikon TCFD:n suosituksia, joihin myös monet muut finanssialan toimijat viittaavat omassa raportoinnissaan. Allekirjoittamalla kansainväliset YK:n tukemat vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet ensimmäisten keskuspankkien joukossa vuonna 2019 sitouduimme huomioimaan ilmastonmuutoksen lisäksi myös sosiaaliset ja hyvän hallintotavan vaatimukset tekemissämme sijoituksissa.

Kaikkien panosta tarvitaan työssä, jota tehdään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Eurojärjestelmä on vahvasti talkoissa mukana. Yhteinen päätös antaa voimakkaamman signaalin kuin pelkästään yksittäisen keskuspankin toimet. Toivottavasti tämä esimerkki yhteistyöstä kannustaa myös muita toimijoita samaan suuntaan.

Olli Rehn
Kirjoittaja Olli
Rehn

Johtokunnan puheenjohtaja

etunimi.sukunimi(at)bof.fi

Takaisin ylös