Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot

Ennuste vuosille 2017–2019

Suomen talouden ennuste vuosille 2017–2019 kesäkuussa 2017.

Kesäkuu 2017

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote markkinahintaan 0,3 1,4 2,1 1,7 1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,1 2,5 2,7 2,3 2,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,0 0,5 3,9 3,4 2,9
Yksityinen kulutus 1,5 2,0 1,3 1,3 1,2
Julkinen kulutus 0,1 0,5 –0,2 0,1 –0,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 2,6 6,1 5,2 3,0 2,8
Julkiset kiinteät investoinnit –4,9 1,4 2,4 0,2 –0,1
Lähde: Suomen Pankki.     

 

2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
BKT, määrän prosenttimuutos 0,3 1,4 2,1 1,7 1,4
Nettovienti –0,4 –0,7 0,4 0,4 0,3
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 1,1 2,3 1,7 1,3 1,1
Siitä: Kulutus 0,8 1,2 0,7 0,7 0,6
         Investoinnit 0,2 1,1 1,0 0,6 0,5
Varastojen muutos ja tilastollinen ero –0,3 –0,2 0,0 0,0 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin. 
Lähde: Suomen Pankki.     

 

3. HUOLTOTASE, HINNAT     
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta    
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote markkinahintaan 112,0 112,9 113,5 115,0 116,5
  1,7 0,8 0,6 1,2 1,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 100,9 99,0 101,9 104,6 107,0
  –3,7 –1,8 2,9 2,6 2,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 103,0 100,5 102,7 105,1 107,1
  –1,1 –2,4 2,2 2,3 1,9
Yksityinen kulutus 110,6 111,3 112,2 113,6 115,3
  0,4 0,6 0,8 1,3 1,5
Julkinen kulutus 113,1 114,3 114,1 115,5 116,9
  0,7 1,0 –0,1 1,2 1,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 109,5 111,4 113,8 115,9 117,8
  0,5 1,8 2,2 1,8 1,7
Julkiset kiinteät investoinnit 110,2 110,7 112,6 114,1 117,3
  0,0 0,4 1,8 1,3 2,8
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,1 101,5 100,7 100,4 100,1
  2,8 –0,6 –0,7 –0,3 –0,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta      
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote markkinahintaan 209 511 214 062 219 782 226 207 232 535
  2,0 2,2 2,7 2,9 2,8
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 77  810 78 262 82 738 86 868 90 680
  –0,7 0,6 5,7 5,0 4,4
Kokonaistarjonta 287 321 292 324 302 520 313 075 323 216
  1,2 1,7 3,5 3,5 3,2
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 186 75 677 80 386 85 094 89 253
  0,9 –2,0 6,2 5,9 4,9
Kulutus 166 847 170 671 173 056 176 834 180 652
  1,5 2,3 1,4 2,2 2,2
Yksityinen kulutus 115 761 118 811 121 381 124 454 127 795
  1,9 2,6 2,2 2,5 2,7
Julkinen kulutus 51 086 51 860 51 676 52 380 52 857
  0,7 1,5 –0,4 1,4 0,9
Kiinteät investoinnit 42 867 45 792 48 930 50 999 53 163
  1,5 6,8 6,9 4,2 4,2
Yksityiset kiinteät investoinnit 34 694 37 467 40 258 42 196 44 120
  3,1 8,0 7,4 4,8 4,6
Julkiset kiinteät investoinnit 8 173 8 325 8 672 8 803 9 043
  –4,9 1,9 4,2 1,5 2,7
Varastojen muutos ja tilastovirhe 421 184 148 148 148
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä –0,1 –0,1 0,0 0,0 0,0
Kokonaiskysyntä 287 321 292 324 302 520 313 075 323 216
  1,2 1,7 3,5 3,5 3,2
Kotimainen kokonaiskysyntä 210 135 216 647 222 134 227 981 233 963
  1,3 3,1 2,5 2,6 2,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

5. HUOLTOTASE, % BKT:stä     
Käyvin hinnoin     
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 37,1 36,6 37,6 38,4 39,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 36,8 35,4 36,6 37,6 38,4
Kulutus 79,6 79,7 78,7 78,2 77,7
Yksityinen kulutus 55,3 55,5 55,2 55,0 55,0
Julkinen kulutus 24,4 24,2 23,5 23,2 22,7
Kiinteät investoinnit 20,5 21,4 22,3 22,5 22,9
Yksityiset kiinteät investoinnit 16,6 17,5 18,3 18,7 19,0
Julkiset kiinteät investoinnit 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Kokonaiskysyntä 137,1 136,6 137,6 138,4 139,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 100,3 101,2 101,1 100,8 100,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 100,0 100,4 101,2 102,2 103,4
  –0,2 0,4 0,8 1,0 1,3
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 119,3 119,7 120,4 121,5 123,2
  –0,2 0,4 0,6 0,9 1,4
Yksityisen kulutuksen hinta 110,6 111,3 112,2 113,6 115,3
  0,4 0,6 0,8 1,3 1,5
Yksityisten investointien hinta 109,5 111,4 113,8 115,9 117,8
  0,5 1,8 2,2 1,8 1,7
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 103,0 100,5 102,7 105,1 107,1
  –1,1 –2,4 2,2 2,3 1,9
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 100,9 99,0 101,9 104,6 107,0
  –3,7 –1,8 2,9 2,6 2,2
Arvonlisäyksen hinnat          
BKT tuottajahintaan 111,8 112,7 113,2 114,5 115,9
  1,8 0,7 0,4 1,2 1,3
Yksityinen sektori 110,9 111,8 112,4 113,7 115,1
  2,0 0,8 0,5 1,2 1,3
Julkinen sektori 115,5 116,2 116,4 117,8 119,2
  1,1 0,6 0,2 1,2 1,2
Lähde: Suomen Pankki.     

 

7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS     
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Koko talous          
Ansiotaso 1,4 1,2 0,7 1,5 1,8
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 1,6 1,1 -0,3 1,1 1,4
Yksikkötyökustannukset 0,9 0,1 -1,8 0,2 0,5
Tuottavuus työllistä kohti 0,7 1,0 1,5 1,0 1,0
Lähde: Suomen Pankki.     

 

8. TYÖVOIMATASE     
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta 
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat          
Työlliset 2 437 2 448 2 461 2 477 2 489
  –0,4 0,4 0,5 0,7 0,5
Työttömät 252 236 230 222 220
  8,7 –6,4 –2,4 –3,4 –1,1
Työvoima 2 690 2 683 2 691 2 700 2 709
  0,4 –0,2 0,3 0,3 0,3
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 476 3 463 3 453 3 445 3 438
  –0,4 –0,4 –0,3 –0,2 –0,2
Työvoimaosuus, % 65,6 65,3 65,3 65,3 65,4
Työttömyysaste, % 9,4 8,8 8,6 8,2 8,1
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 68,1 68,7 69,3 69,9 70,3
Lähde: Suomen Pankki.     

 

9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
% BKT:stä     
  2015 2016  2017e  2018e 2019e
Julkisyhteisöjen tulot 54,2 54,2 52,8 52,3 51,8
Julkisyhteisöjen menot 57,0 56,1 55,2 54,5 53,9
Julkisyhteisöjen perusmenot 55,8 55,1 54,2 53,5 53,0
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –2,7 –1,9 –2,4 –2,2 –2,0
Valtion nettoluotonanto –3,0 –2,7 –2,8 –2,4 –1,9
Kuntien nettoluotonanto –0,6 –0,5 –0,6 –0,6 –0,6
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,9 1,3 0,9 0,8 0,5
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema –1,6 –0,9 –1,5 –1,3 –1,1
Julkisyhteisöjen velka (EDP) 63,7 63,6 65,1 66,1 66,8
Valtion velka 47,6 47,8 49,3 50,2 50,7
Kokonaisveroaste 44,0 44,1 43,2 42,8 42,6
Lähde: Suomen Pankki.     

 

10. MAKSUTASE     
Milj. euroa     
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 186 75 677 80 386 85 094 89 253
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 77 810 78 262 82 738 86 868 90 680
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) –624 –2 585 –2 352 –1 774 –1 427
% BKT:stä –0,3 –1,2 –1,1 –0,8 –0,6
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 1 701 2 246 1 774 1 760 1 746
Tulonsiirrot, netto –2 321 –1 951 –2 007 –2 073 –2 139
Vaihtotase, netto –1 244 –2 290 –2 585 –2 087 –1 820
Nettoluotonanto, % BKT:stä     
Yksityinen sektori 2,1 0,8 1,3 1,3 1,3
Julkinen sektori –2,7 –1,9 –2,5 –2,2 –2,0
Vaihtotase, % BKT:stä –0,6 –1,1 –1,2 –0,9 –0,8
Lähde: Suomen Pankki.     

 

11. KOROT     
Prosenttia     
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
3 kk:n euribor1 0,0 –0,3 –0,3 –0,2 0,0
Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 2,1 1,9 1,8 1,9 2,0
Lainakannan keskikorko2 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5
Talletuskannan keskikorko3 0,3 0,2 0,1  0,1 0,2
10 vuoden obligaatiokorko1 0,7 0,4 0,6 0,9 1,1
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja takaisinostosopimukset).  
3 Suomen luottolaitosten talletukset kotitalouksilta ja yrityksiltä.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste     
  2015 2016 2017e 2018e 2019e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma 3,3 3,0 3,3 3,6 3,5
Yhdysvallat 2,6 1,6 2,2 2,5 2,3
Euroalue 1,9 1,7 1,9  1,8 1,7
Japani 0,6 1,0 1,3 0,7 0,6
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Koko maailma 1,9 1,5 4,5 3,9 4,0
Yhdysvallat 4,6 1,1 4,2 4,5 5,0
Euroalue 6,3 4,0 5,2 4,6 4,3
Japani 0,4 –1,7 2,5 2,6 3,1
Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta     
Suomen vientimaiden tuonti 117,3 119,5 124,5 129,2 133,9
  –0,2 1,9 4,2 3,7 3,7
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), kansallisina valuuttoina 109,1 106,7 111,1 113,9 116,5
  –0,3 –2,2 4,1 2,6 2,3
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), euroina 106,1 101,0 106,9 109,3 111,8
  0,3 –4,8 5,8 2,3 2,3
Teollisuuden raaka–ainehinnat pl. energia, dollareina 100,1 97,3 116,3 116,7 121,9
  –26,0 –2,8 19,6 0,3 4,5
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 52,4 44,0 51,6 51,4 51,5
  –47,1 –15,9 17,1 –0,4 0,3
Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori1, 2 102,8 105,6 103,9 104,3 104,3
  –0,5 2,7 –1,6 0,3 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,11 1,11 1,08 1,09 1,09
  –16,5 –0,2 –2,1 0,8 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.          
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi.          
Lähde: Suomen Pankki.     

 

13. Vertailu: nykyinen ja maaliskuun 2017 ennuste
  2016 2017e 2018e 2019e
BKT, prosenttimuutos 1,4 2,1 1,7 1,4
maaliskuu 2017 1,6 1,6 1,5 1,3
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 0,4 0,8 1,0 1,3
maaliskuu 2017 0,4 1,0 1,0 1,3
Vaihtotase, % BKT:stä –1,1 –1,2 –0,9 –0,8
maaliskuu 2017 –0,8 –1,4 –0,7 –0,5
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä –1,9 –2,4 –2,2 –2,0
maaliskuu 2017 –2,0 –2,1 –1,9 –1,7
Julkisyhteisöjen velka (EDP), % BKT:stä 63,6 65,1 66,1 66,8
maaliskuu 2017 63,5 64,9 65,8 66,2
Työttömyysaste 8,8 8,6 8,2 8,1
maaliskuu 2017 8,8 8,6 8,3 8,1
Lähde: Suomen Pankki.    
Takaisin ylös