Artikkelin sisältö

Elokuun 2023 talouskatsaus

Luottamus tulevaan talouskehitykseen on yhä heikkoa

Suomen talouskasvu on pysähdyksissä ja näkymät seuraaville kuukausille ovat yhä heikot muun muassa heikkojen luottamuslukujen seurauksena. Elokuun talouskatsaus esittelee suhdannetilannetta tiiviin kuviopaketin muodossa.

Kesän aikana kertynyt tilastoaineisto kokonaisuudessaan sekä Suomen Pankin lyhyen aikavälin mallit viittaavat siihen, että talouskasvu pysyy lähikuukausina nollan tuntumassa, kuten kesäkuussa ennustettiin. Työmarkkinoiden suhdannehuippu on takanapäin ja kireys työmarkkinoilla on helpottunut. Avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt. Hyvänä pysynyt työllisyys sekä purkautuneet säästöt ovat tukeneet yksityistä kulutusta. Samaan aikaan yritysten tilanne on heikentynyt. Erityisesti teollisuuden luottamus ja odotukset ovat heikentyneet selvästi. Noussut kustannus- ja korkotaso sekä riittämätön kysyntä hidastavat yritysten investointeja. Inflaatio on hidastunut odotetusti energiahintojen laskun seurauksena, mutta yhdessä nousseen korkotason kanssa se rasittaa edelleen kotitalouksien ostovoimaa.

Tutustu elokuun talouskatsaukseen (PDF).

Kuvio 1.
Takaisin ylös