Artikkelin sisältö

Tammikuun 2023 talouskatsaus

Suhdannetilanne on yhä heikko

Suomen talouden näkymät lähikuukausille ovat vaisut. Tammikuun talouskatsaus esittelee suhdannetilannetta tiiviin kuviopaketin muodossa.

Suomen Pankin joulukuun 2022 ennusteen mukaan Suomi on kuluvana vuonna lievässä taantumassa, ja tuoreimmat tilastotiedot tukevat tätä arviota. Sekä kuluttajien että elinkeinoelämän luottamus talouden kehitykseen on yhä varsin heikkoa, ja taloudellinen epävarmuus säilyy suurena. Inflaatio oli joulukuussa edelleen nopeaa. Vaikka muun muassa energiahinnat ovat viime kuukausina laskeneet selvästi ja kansainvälisen talouden häiriöiden aiheuttamat kustannuspaineet ovat lieventyneet, jo aiemmin kasvaneet yritysten kustannukset välittyvät vielä jonkin aikaa kuluttajahintoihin. Inflaation vuoksi kuluttajien ostovoima heikkeni syksyllä edelleen. Yhdessä korkojen nousun ja heikon luottamuksen kanssa tämä ennakoi heikkoa yksityisen kulutuksen kehitystä talven aikana. Työllisyys vahvistui marraskuussa selvästi ja nimellisansioiden kasvu paikkasi ostovoiman menetystä, mutta työmarkkinoiden suhdannehuippu on jo ohitettu eikä työllisyyden odoteta enää paranevan entiseen tapaan.

Kuvio 1.
Takaisin ylös