Blogi

Kaksikymmentä vuotta Kiina-analyysiä Suomen Pankissa

Iikka Korhonen
Kirjoittaja
Tutkimuspäällikkö

Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa (BOFIT) on seurattu, analysoitu ja tutkittu Kiinan taloutta nyt jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Pankissa ymmärrettiin suhteellisen varhain – jo ennen Kiinan jäsenyyttä Maailman kauppajärjestö WTO:ssa – että Kiinasta on tulossa entistäkin merkittävämpi osa maailmantaloutta. Monet suomalaiset yritykset olivat jo varhain mukana Kiinan talousuudistuksissa, sekä sijoittamalla tuotantoon Kiinassa että viemällä sinne tavaroita Suomesta. Etenkin Euroopan unionin piirissä Suomi oli selvästi eturintamassa hyödyntämässä Kiinan avautumisen ja järjestelmämuutoksen mahdollisuuksia (Kuvio 1). Tämä lisäsi ja lisää edelleen Kiina-analyysin kysyntää Suomessa.

Kuvio 1

Kiinan merkityksen kasvaessa koko maailmantaloudelle on kysyntä ajankohtaiselle ja asiantuntevalle Kiina-analyysille lisääntynyt entisestään. Suomen Pankki onkin valinnut erääksi taloudellisen analyysin erikoistumisalueekseen Kiinan ja Venäjä talouksien syvällisen tuntemuksen. Joillakin muillakin euroalueen kansallisilla keskuspankeilla on vastaavia maantieteellisiä erikoistumiskohteita. Euroopan unionin ulkopuolisia talousalueita koskevaa analyysiä ja tutkimusta tehdään myös usein eri keskuspankkien yhteistyönä erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa. Suomen Pankin näkyvyys Kiinan ja Venäjän tutkimuksessa on yksi todiste siitä, että pieni keskuspankki voi vaikuttaa kokoaan enemmän korkealla asiantuntemuksella ja voimavarojen oikealla keskittämisellä.

Myös maailmanlaajuisesti Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Kiina-tutkimus on varsin merkittävää. Jos vertaillaan Suomen Pankin ja muiden keskuspankkien julkaisemien Kiina-tutkimusten ja analyysien määrää, vain harva keskuspankki yltää samankaltaiseen julkaisutahtiin (Kuvio 2). Tästä on kiittäminen Suomen Pankin omia työntekijöitä ja aktiivista vierailevien tutkijoiden ohjelmaa.

Kuvio 2

Kiinan painoarvon kasvaessa maailmantaloudessa tarve Kiinan talouden syvälliselle ymmärtämiselle ja analyysille – etenkin sellaiselle, jossa Kiina ymmärretään osana maailmantaloutta – ainoastaan lisääntyy.

Takaisin ylös