Artikkelin sisältö

Ennustetaulukot vuosille 2023–2025 (kesäkuu 2023)

Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,4 %. Inflaatio hidastuu kuluvan vuoden aikana. Talouskasvu piristyy vuonna 2024, mutta jää vaatimattomaan 0,9 prosenttiin. Vuonna 2025 talouskasvu vahvistuu 1,5 prosenttiin.

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT
Viitevuoden 2015 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 3,0 2,1 -0,4 0,9 1,5
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 6,0 7,5 -3,0 1,9 3,3
Tavaroiden ja palveluiden vienti 6,0 1,7 0,1 2,4 2,8
Yksityinen kulutus 3,6 2,1 -0,4 0,8 1,1
Julkinen kulutus 3,9 2,9 2,6 1,1 0,4
Yksityiset kiinteät investoinnit 4,1 6,1 -5,8 -1,3 2,6
Julkiset kiinteät investoinnit -11,8 -0,0 -3,9 6,9 13,9
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1
2021 2022 2023e 2024e 2025e
BKT, määrän prosenttimuutos 3,0 2,1 -0,4 0,9 1,5
Nettovienti -0,0 -2,3 1,5 0,2 -0,2
Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 3,0 2,9 -0,9 0,7 1,7
Siitä: Kulutus 2,8 1,7 0,4 0,7 0,7
Investoinnit 0,2 1,2 -1,4 0,0 1,0
Varastojen muutos ja tilastollinen ero 0,0 1,5 -1,0 0,1 0,0
1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
3. HUOLTOTASE, HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 108,5 113,1 119,3 121,6 123,8
2,1 4,3 5,5 1,9 1,8
Nettovienti 109,3 130,8 126,0 126,7 129,3
9,6 19,7 -3,7 0,5 2,1
Tavaroiden ja palveluiden vienti 110,5 131,4 127,3 129,2 132,3
9,6 18,9 -3,1 1,5 2,4
Yksityinen kulutus 105,7 111,6 118,5 120,1 121,4
1,8 5,5 6,2 1,4 1,1
Julkinen kulutus 108,3 110,7 116,1 118,8 122,2
2,8 2,1 4,9 2,4 2,8
Yksityiset kiinteät investoinnit 113,6 120,6 124,3 123,8 126,2
2,1 6,2 3,1 -0,4 2,0
Julkiset kiinteät investoinnit 110,9 116,4 119,8 118,4 120,2
3,1 5,0 2,9 -1,1 1,5
Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 101,1 100,4 101,0 102,0 102,3
0,0 -0,7 0,6 1,0 0,3
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 250 590 266 824 280 419 288 340 298 043
5,3 6,5 5,1 2,8 3,4
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 98 889 127 056 118 631 121 490 128 044
16,3 28,5 -6,6 2,4 5,4
Kokonaistarjonta 349 479 393 880 399 050 409 830 426 087
8,2 12,7 1,3 2,7 4,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 99 114 119 716 116 090 120 662 127 043
16,3 20,8 -3,0 3,9 5,3
Kulutus 190 062 203 009 215 854 221 414 227 092
5,9 6,8 6,3 2,6 2,6
Yksityinen kulutus 128 380 138 165 146 078 149 211 152 521
5,4 7,6 5,7 2,1 2,2
Julkinen kulutus 61 682 64 844 69 776 72 203 74 571
6,9 5,1 7,6 3,5 3,3
Kiinteät investoinnit 59 109 65 746 64 060 63 753 67 951
3,3 11,2 -2,6 -0,5 6,6
Yksityiset kiinteät investoinnit 48 640 54 765 53 207 52 270 54 670
6,4 12,6 -2,8 -1,8 4,6
Julkiset kiinteät investoinnit 10 469 10 981 10 853 11 483 13 281
-9,1 4,9 -1,2 5,8 15,7
Varastojen muutos ja tilastovirhe 1 194 5 409 3 046 4 000 4 000
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä 0,0 1,2 -0,6 0,2 0,0
Kokonaiskysyntä 349 479 393 880 399 050 409 830 426 087
8,2 12,7 1,3 2,7 4,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 250 365 274 164 282 959 289 167 299 043
5,3 9,5 3,2 2,2 3,4
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen
Käyvin hinnoin
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 39,5 47,6 42,3 42,1 43,0
Tavaroiden ja palveluiden vienti 39,6 44,9 41,4 41,8 42,6
Kulutus 75,8 76,1 77,0 76,8 76,2
Yksityinen kulutus 51,2 51,8 52,1 51,7 51,2
Julkinen kulutus 24,6 24,3 24,9 25,0 25,0
Kiinteät investoinnit 23,6 24,6 22,8 22,1 22,8
Yksityiset kiinteät investoinnit 19,4 20,5 19,0 18,1 18,3
Julkiset kiinteät investoinnit 4,2 4,1 3,9 4,0 4,5
Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,5 2,0 1,1 1,4 1,3
Kokonaiskysyntä 139,5 147,6 142,3 142,1 143,0
Kotimainen kokonaiskysyntä 99,9 102,8 100,9 100,3 100,3
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
6. KESKEISET HINNAT
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022e 2023e 2024e 2025e
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 106,1 113,7 118,8 120,4 122,3
2,1 7,2 4,5 1,3 1,6
Kuluttajahintaindeksi, 2015 = 100 105,8 113,4 120,1 121,7 123,0
2,2 7,1 5,9 1,4 1,1
Yksityisen kulutuksen hinta 105,7 111,6 118,5 120,1 121,4
1,8 5,5 6,2 1,4 1,1
Yksityisten investointien hinta 113,6 120,6 124,3 123,8 126,2
2,1 6,2 3,1 -0,4 2,0
Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 110,5 131,4 127,3 129,2 132,3
9,6 18,9 -3,1 1,5 2,4
Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 109,3 130,8 126,0 126,7 129,3
9,6 19,7 -3,7 0,5 2,1
Arvonlisäyksen hinnat
BKT tuottajahintaan 108,4 112,9 119,2 121,4 123,6
2,0 4,2 5,5 1,9 1,8
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Koko talous
Ansiotaso 2,4 2,4 4,5 3,6 2,6
Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 3,5 3,0 4,9 3,2 2,8
Yksikkötyökustannukset 3,1 3,7 5,4 2,5 1,6
Tuottavuus työllistä kohti 0,5 -0,6 -0,5 0,8 1,2
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
8. TYÖVOIMATASE
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Työvoimatiedustelun mukaan, 15 – 74-vuotiaat
Työlliset 2 548 2 618 2 619 2 624 2 633
2,6 2,8 0,0 0,2 0,4
Työttömät 210 191 202 200 197
0,7 -9,2 6,0 -1,1 -1,5
Työvoima 2 758 2 809 2 821 2 824 2 830
2,4 1,8 0,4 0,1 0,2
Työikäinen väestö, 15 – 64-vuotiaat 3 417 3 421 3 432 3 430 3 429
-0,1 0,1 0,3 -0,0 -0,0
Työvoimaosuus, % 66,9 68,2 68,5 68,7 68,9
Työttömyysaste, % 7,6 6,8 7,2 7,1 7,0
Työllisyysaste, 20 – 64-vuotiaat, % 76,5 78,1 78,0 78,2 78,5
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA VELKA
2021 2022 2023e 2024e 2025e
%, suhteessa BKT:hen
Julkisyhteisöjen tulot 53,0 52,5 52,3 52,2 51,8
Julkisyhteisöjen menot 55,7 53,3 54,5 55,1 55,5
Julkisyhteisöjen perusmenot 55,2 52,8 53,7 54,1 54,2
Julkisyhteisöjen korkomenot 0,5 0,5 0,8 1,0 1,3
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -2,7 -0,8 -2,2 -2,9 -3,6
Valtionhallinnon nettoluotonanto -3,2 -1,6 -2,6 -3,2 -4,0
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,3 -0,3 -0,7 -0,8 -0,8
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 0,8 1,1 1,1 1,1 1,2
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema -2,2 -0,3 -1,4 -1,9 -2,4
Julkisyhteisöjen rakenteellinen rahoitusasema¹ -2,0 -0,8 -1,6 -2,2 -3,2
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 72,6 73,0 73,2 75,9 78,3
Valtion velka 51,4 53,1 53,8 56,4 58,8
Kokonaisveroaste 43,1 43,1 42,6 42,4 42,1
Käypiin hintoihin, mrd. euroa
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -6,8 -2,2 -6,1 -8,5 -10,9
Valtionhallinnon nettoluotonanto -8,1 -4,3 -7,2 -9,2 -12,1
Paikallishallinnon nettoluotonanto -0,9 -0,8 -2,0 -2,3 -2,5
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,1 2,9 3,1 3,1 3,7
Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 181,9 194,8 205,2 218,9 233,3
1Euroopan keskuspankkijärjestelmän käyttämä suhdannekorjausmenetelmä.
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
10. MAKSUTASE
Mrd. euroa
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Tavaroiden ja palveluiden vienti 99,1 119,7 116,1 120,7 127,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 98,9 127,1 118,6 121,5 128,0
Tavaroiden ja palveluiden tase (kansantalouden tilinpidon mukaan) 0,2 -7,3 -2,5 -0,8 -1,0
% BKT:stä 0,1 -2,8 -0,9 -0,3 -0,3
Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+ tilastollinen ero) 3,9 -0,3 0,6 0,6 0,6
Tulonsiirrot, netto -2,9 -2,6 -2,4 -2,4 -2,7
Vaihtotase, netto 1,2 -10,3 -4,4 -2,6 -3,0
Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen
Yksityinen sektori 3,2 -3,1 0,6 2,0 2,6
Julkinen sektori -2,7 -0,8 -2,2 -2,9 -3,6
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,5 -3,9 -1,6 -0,9 -1,0
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
11. KOROT
Prosenttia
2021 2022 2023e 2024e 2025e
3 kk:n euribor1 -0,5 0,3 3,4 3,4 2,9
10 vuoden obligaatiokorko1 -0,1 1,6 2,6 2,6 2,7
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
e=ennuste.
Lähteet: EKP ja Suomen Pankki.
12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste
2021 2022 2023e 2024e 2025e
Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma (pl. euroalue) 6,7 3,3 3,1 3,1 3,3
Yhdysvallat 5,9 2,1 1,0 0,6 1,6
Euroalue 5,3 3,5 0,9 1,5 1,6
Japani 2,2 1,0 1,1 1,1 1,0
Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Koko maailma (pl. euroalue) 12,9 5,3 1,3 3,4 3,4
Yhdysvallat 14,1 8,1 -0,7 2,7 3,2
Euroalue 11,2 6,3 0,5 3,1 3,1
Japani 5,1 8,0 1,5 2,2 2,3
Indeksi 2015 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Suomen vientimaiden tuonti 117,8 124,8 126,1 130,0 134,0
10,9 6,0 1,0 3,1 3,1
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, kansallisina valuuttoina 116,6 135,3 136,5 140,0 143,3
10,6 16,0 0,9 2,6 2,3
Suomen kilpailijamaiden vientihinta, euroina 106,6 126,9 124,5 127,5 130,5
9,9 19,0 -1,9 2,4 2,3
Teollisuuden raaka-ainehinnat pl. energia, dollareina 152,9 162,9 144,1 141,3 143,1
42,1 6,6 -11,5 -2,0 1,3
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 71,1 103,7 78,0 72,6 70,4
71,3 45,8 -24,7 -7,0 -3,1
Suomen nimellinen efektiivinen valuuttakurssi2 109,4 106,6 109,6 109,8 109,8
-0,7 2,6 -2,7 -0,2 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
3,7 -11,0 2,9 0,2 0,0
1Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi-indeksi, tammi-maaliskuu 2015 = 100. Valuutta heikkenee, kun indeksi nousee.
3 Oletus muuttumattomasta valuuttakurssista.
e=ennuste.
Lähteet: EKP ja Suomen Pankki.
13. Vertailu: nykyinen ja kesäkuun 2022 ennuste
2021 2022 2023e 2024e 2025e
BKT, prosenttimuutos 3,0 2,1 -0,4 0,9 1,5
joulukuu 2022 3,0 1,9 -0,5 1,1 1,5
Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 2,1 7,2 4,5 1,3 1,6
joulukuu 2022 2,1 7,2 5,0 1,6 1,7
Työllisyysaste, 15 – 64-vuotiaat, % 72,1 73,8 73,7 73,9 74,1
joulukuu 2022 72,1 73,7 73,6 73,8 74,1
Työttömyysaste, % 7,6 6,8 7,2 7,1 7,0
joulukuu 2022 7,6 6,9 7,4 7,2 7,1
Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen 0,5 -3,9 -1,6 -0,9 -1,0
joulukuu 2022 0,6 -3,9 -1,6 -0,9 -1,0
Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen -2,7 -0,8 -2,2 -2,9 -3,6
joulukuu 2022 -2,7 -0,9 -1,8 -2,0 -2,6
Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 72,6 73,0 73,2 75,9 78,3
joulukuu 2022 72,6 73,3 72,4 74,2 75,9
e=ennuste.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus.
Takaisin ylös